- Photo Gallery
 
  - Photo Gallery
 
  - Photo Gallery
 
 
 
 
 
  English Version

Προηγομενα
FAST TRACK
.
COLPO GROSSO
-
. . ...
Hacked RKH
ɿ
.
:
-
ENOVA
.
LOBBY
-
:
,
WINDENERGIE...
29-01-11
PERITHIA DE   
                                                 28/3/2013 
 
 
 

Η «δυσοσμα»
του αποχετευτικο Θιναλων
                                                     17. 08. 2012

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ Α. ΣΑΛΒΑΝΟΥ


δη στις 17 Απριλου 2008, μετ απ σχετικ ρευνα της οργνωσς μας, εχαμε δημοσιεσει στο «Κερκυρακ Βμα» πρωτοσλιδο ρθρο, ως πρτο θμα, με καταγγελες για τα τεκταινμενα στις διαδικασες του ργου του αποχετευτικο  Δμου Θιναλων που εχε ξεκινσει λγο πριν.  Και επειδ κανες δεν ασχολθηκε με το θμα και τις καταγγελες αυτς, πριν καλ-καλ κλεσει χρνος, στις 2 Φεβρουαρου 2009, συντξαμε και αποστελαμε στους εμπλεκμενους υπηρεσιακος παργοντες την αναφορ που ακολουθε πιο κτω. 


Η πρβλεψ μας τι μ’ αυτ τα δεδομνα το ργο ταν καταδικασμνο σε αποτυχα, δυστυχς επαληθετηκε. Οι εργασες του αποχετευτικο Θιναλων σταμτησαν προ διετας περπου και μειναν μνον οι γιγντιοι  μαροι πλαστικο σωλνες  να μας το θυμζουν και να «κοσμον» σε διφορα σημεα την τουριστικ παραλα του Αλμυρο.


Οφελει χωρς καθυστρηση η διδοχος, να Δημοτικ Αρχ Κρκυρας, να τοποθετηθε στο θμα. Ελπζουμε, ακμη, και κποιος Εισαγγελας να ασχοληθε με την υπθεση.  Διτι πραν της επιβαλλμενης διαλεκανσης της υπθεσης, θα πρπει να διερευνηθον οι ευθνες – αν υπρχουν – σων με τις πρξεις τις παραλψεις τους, στρησαν την περιοχ απ να ργο ζωτικς σημασας, με επιπτσεις στη δημσια υγεα, στη δημσια οικονομα, στον τουρισμ κ.λπ.  Προπντων να δοθον πειστικς απαντσεις σχετικ με τη διαχεριση των 13,5 εκατ. ευρ, καθς και για τις εκατοντδες χιλιδες ευρ, ενδεχομνως,  που η Δημοτικ Αρχ Θιναλων, με το τλος σνδεσης στο δκτυο των 600 ευρ, εισπραξε απ λα τα νοικοκυρι λγο πριν τη διακοπ του ργου…        


Ιδο, καταρχν,  η σχετικ αναφορ που μετ την αποστολ της στους παραλπτες, στις 5 Φεβρουαρου 2008 εχε δημοσιευτε αυτοσια και στο «Κερκυρακ Βμα»:


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ της Μ.Κ.Ο. «Περιβαλλοντικ Παρμβαση Η Αντινιτη»


Κρκυρα 02. 02. 2009


Προς: τον Γενικ Γραμματα Ινιων Νησιν, τον Νομρχη Κρκυρας, τον Δμαρχο Θιναλων, το Υπουργεο Εθνικς Οικονομας,Γενικ Δ/νση   Αναπτυξιακο Προγραμματισμο, Περιφερειακς Πολιτικς και Δημοσων Επενδσεων


ΘΕΜΑ:   Παραβσεις της Εθνικς και Κοινοτικς Νομοθεσας στο εν εξελξει  ργο «Αποχτευση Δημοτικν Διαμερισμτων Χαμηλς Ζνης Δμου Θιναλων» Κρκυρας.


 


          Στην κτακτη συνεδραση του Διοικητικο Συμβουλου της οργνωσς μας που πραγματοποιθηκε τις 29. 01. 09  με μοναδικ θμα τις παραβσεις στο Αποχετευτικ του Δμου Θιναλων, και με παρντα τα τσσερα απ τα πντε μλη του Δ. Σ. που εκπροσωπον νομμως την Οργνωση, αποφασσαμε ομφωνα, με βση τα στοιχεα που χουμε ως τρα στη διθεσ μας, να θσουμε υπψη σας τα εξς:


          Επιγραμματικ οι σχετικς νομικς παραβσεις, κατ τη γνμη μας, εναι οι εξς: • Η περιφρεια Ινιων Νησιν ενκρινε τη χρηματοδτηση του ργου κνοντας δεκτ, μεταξ λλων, δο στοιχειδη, κυρα  δικαιολογητικ:   α) τη Μελτη Περιβαλλοντικν Επιπτσεων και β) την γκριση Περιβαλλοντικν ρων.

 • Ολοκληρθηκαν οι δημοπρατσεις και υπογρφηκαν οι συμβσεις χωρς προηγομενη ανθεση ργου σε Τεχνικ Σμβουλο.

 • Ανατθηκε εκ των υστρων, κατπιν εορτς, το ργο Τεχνικο Συμβολου σε σμπραξη στην οποα συμμετχει και ο διος ο μελετητς ολκληρου του ργου αποχτευσης.

 • Μεταξ των εργασιν που βρσκονται σε εξλιξη, γνονται και εκσκαφς στην Αιγιαλτιδα Ζνη και παρνομη αμμοληψα. 


 Αναλυτικτερα:


          Η Μελτη Περιβαλλοντικν επιπτσεων, που εκπονθηκε το Δεκμβρη του τους 2000 και υπογρφεται απ τον  Δρ. κ. Παν. Γρ. Μαρκαντωντο, πολιτικ μηχανικ - υγιεινολγο, προβλπει, μεταξ λλων, την τοποθτηση του αγωγο διθεσης των «επεξεργασμνων» λυμτων, των οποων τελικς αποδκτης εναι η θλασσα, κατ μκος της αιγιαλτιδας ζνης της βρειας ακτς της Κρκυρας, του ρμου του Αγου Γεωργου σε μκος περπου τριν χιλιομτρων, εκ των οποων τα 750 μτρα εντς της απολτου προστασας περιοχς Natura GR 2230001 – Λιμνοθλασσα Αντινιτη. Εντς της διας περιοχς Natura 2000, ανατολικ και ντια, η μελτη προβλπει εκτεταμνες εκσκαφς για την τοποθτηση αγωγν του δικτου.


        Τονζουμε τι βσει της Εθνικς και Κοινοτικς Νομοθεσας, παρεμβσεις ττοιου εδους τσο στην αιγιαλτιδα ζνη (Ν. 2971/01), σο και στη συγκεκριμνη, απολτου προστασας, περιοχ Natura 2000 απαγορεονται αυστηρς.


 


          Η γκριση Περιβαλλοντικν ρων που κνει δεκτ την παραπνω ΜΠΕ, φρει αριθ. πρωτ. 11515/31-08-01 και υπογρφεται τις 13. 09. 2001 αναρμοδως και καταχριστικ απ την ττε Περιφερειρχη κ. Αναστ. Κανελλοπολου. Σαφς κατ παρβαση του ρθρου 1 παρ. Γ’ του Ν. 2647/98 που εξαιρε απ την μεταββαση αρμοδιοττων στο Περιφερειρχη τις Εγκρσεις Περιβαλλοντικν ρων, ργων που πρκειται να πραγματοποιηθον εν μρει στο σνολ τους σε περιοχς Natura 2000, διευκρινζοντας τι αρμοδιτητα χει μνο η αρμδια Υπηρεσα του ΥΠΕΧΩΔΕ.


 


          Για την γκριση της χρηματοδτησης του ργου απ τη Περιφρεια Ινιων Νησιν, γινε εντοτοις δεκτς ο σχετικς φκελος με τη παραπνω «Μελτη Περιβαλλοντικν Επιπτσεων» και «γκριση Περιβαλλοντικν ρων», χωρς να ληφθον υπψη, εκτς απ τον προαναφερμενο Ν. 2647/98, οι σχετικς διατξεις του Ν. 1650/86 πως τροποποιθηκαν και ισχουν με το Ν. 3010/2002 και ειδικτερα οι παρακτω σχετικς εν ισχει Κοινς Υπουργικς Αποφσεις: 


Α) Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 11014/703/Φ104/20. 03. 03. περ «Διαδικασας Προκαταρκτικς Περιβαλλοντικς Εκτμησης και Αξιολγησης (ΠΠΕΑ) και γκρισης Περιβαλλοντικν ρων (ΕΠΟ) σμφωνα με το ρθρο 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 91/Α/ πως τροποποιθηκε  με τον Ν. 3010/25. 04. 02» (ΦΕΚ 332/Β/20.03.03).


Β)  Κ.Υ.Α.  υπ’ αριθ. 15393/2332/5.08.02  «Κατταξη δημοσων και ιδιωτικν ργων και δραστηριοττων σε κατηγορες σμφωνα με το ρθρο 3 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α πως τροποποιθηκε με τον Ν. 3010» (ΦΕΚ 1022/05. 08. 02) πως ισχει.


Γ)  Κ.Υ.Α. 25535/3281/2002 «Απφαση γκρισης Περιβαλλοντικν ρων» (ΦΕΚ 1463β/20-11-2002) κλπ.


Που αποτελον φυσικ μρος του σχετικο θεσμικο πλαισου, το οποο καθιστ τα εν λγω δο γγραφα (ΜΠΕ, ΕΠΟ) κυρα, το εν γνει εγχερημα μετωρο  και  τις μεγλες ευθνες ορατς…


Η χρηματοδτηση του εν λγω ργου καλπτεται απ τα ΠΕΠ Ινιων Νησιν και ανρχεται στο συνολικ ποσ των 13.524.350 Ευρ που σμφωνα με τους τρεις διαγωνισμος που προκηρχθηκαν αφορ:


Α) το ργο επιλογς/ανθεσης Τεχνικο Συμβολου


Β) την κατασκευ του δικτου συλλογς και προσαγωγς μσω αντλιοστασων των λυμτων του Δμου προς την εγκατσταση βιολογικο καθαρισμο, καθς και την κατασκευ του δικτου διθεσης των επεξεργασμνων πλον λυμτων στη θλασσα μσω υποθαλσσιου αγωγο και


Γ) τη μελτη και κατασκευ της εγκατστασης του βιολογικο καθαρισμο, που τα λματα με χρση σγχρονης εξειδικευμνης τεχνολογας θα επεξεργζονται και θα καθστανται «κατλληλα» στε να διοχετευθον στη θλασσα.


Ο Τεχνικς Σμβουλος (Ν. 1418/1984) επρκειτο να αναδειχτε στο σχετικ ανοικτ διαγωνισμ που προκηρχθηκε κατ το ρθρο 9 του Ν. 3316/05 αρχς Φθινοπρου 2007 με προεκτιμμενη αμοιβ 154.127,41 ευρ, σμφωνα με το προπολογισμ του ργου.    Στο διαγωνισμ αυτ συμμετεχαν δο συμπρξεις τεχνικν συμβολων και επειδ στη πρτη, κατ παρβαση της Ελληνικς Νομοθεσας, της σχετικς Εγκυκλου του ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.29/11-11-2006 αριθ. Πρωτ. Δ17γ/10/179/ Φ.Ν.443, αλλ και του ρθρου 18, παρ. 18.5 της διας της Προκρυξης του Διαγωνισμο, συμμετεχε και ο μελετητς των ργων, η δετερη συμμετχουσα υπβαλε νσταση αποκλεισμο.  Η νσταση αυτ απερρφθη στη συνχεια με την υπ’ αριθ. 36/14-12-2007 απφαση του Δ. Σ. της Δημοτικς Εταιρεας δρευσης Αποχτευσης Δμου Θιναλων (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), γεγονς που ανγκασε τον Γενικ Γραμματα της Π.Ι.Ν., κ. Σωτρη Βσδου να επιστρψει την απφαση αυτ, που του εχε σταλε για λεγχο, ως μη σννομη, ζητντας με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 370/375, απ 20. 01. 08 γγραφ του  προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. την αποκατσταση της νομιμτητας…


Η Σμβαση Κατασκευς του Δικτου Αποχτευσης μεταξ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και της αναδχου εταιρεας ΑΕΤΕΘ Α.Ε., δρα Σαρανταπρου 6, ΤΚ 15125 Μαροσι, Αθνα,  υπογρφηκε τις 04. 08. 2008.


Η Σμβαση  Κατασκευς του Εργοστασου Επεξεργασας Λυμτων μεταξ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και της αναδχου εταιρεας ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Τ.Ε., δρα Καποδιστρου 36, ΤΚ 49100 Κρκυρα, υπογρφηκε τις 05. 12. 2008.


Τα ργα εχαν προ πολλο αρχσει απ την πρτη ανδοχο, ταν το Νομβρη 2008 μλη της Οργνωσς μας διαπστωσαν την παρξη τερστιων εκσκαφν εντς της Αιγιαλτιδας Ζνης της παραλας του Αλμυρο του ρμου Αγου Γεωργου, απ τις οποες εχε γνει και παρνομη αμμοληψα δεκδων κυβικν μτρων. Στο χελος των εκσκαφν υπρχε πινακδα με την νδειξη «ΕΡΓΑ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΙΝΑΛΙΩΝ». Μετ απ αυτ την εξλιξη και τις σχετικς πληροφορες για τις εν γνει περεργες διαδικασες αναφορικ με το εν λγω ργο, και προκειμνου να χουμε ιδαν αντληψη, το Δ. Σ. της Οργνωσς μας  υπβαλε τις 15. 12. 2008 Ατηση προς τη Δημοτικ Αρχ Θιναλων, ζητντας αντγραφα:


α) της Σμβασης Ανθεσης ργου Τεχνικο Συμβολου


β) των σχετικν Αδειοδοτσεων για τις επεμβσεις στην αιγιαλτιδα ζνη


γ) της Μελτης Περιβαλλοντικν Επιπτσεων του ργου


δ) της σχετικς γκρισης Περιβαλλοντικν ρων και


ε) οποιουδποτε λλου εγγρφου τοπογραφικο διαγρμματος σχετιζμενου με την λη υπθεση.


Κατ παρβαση του ρθρου 3, παρ. 3 της Κ.Υ.Α Αριθ. Η.Π. 11764/653, «Πρσβαση του κοινο στις δημσιες αρχς για παροχ πληροφοριν σχετικ με το περιβλλον, σε συμμρφωση με τις διατξεις της οδηγας 2003/4/ΕΚ», η Δημοτικ Αρχ Θιναλων δεν απντησε εντς της προβλεπμενης προθεσμας των 20 ημερν, οπτε λγω του επεγοντος του θματος, τις 05. 01. 09 υποβλαμε και δετερη ατηση, στην Δ.Ε.Υ.Α.Θ. αυτ τη φορ, μετ απ γκαιρη απντηση τις οποας, παραλβαμε τις 27. 01. 09 αντγραφα των σχετικν εγγρφων, ΕΚΤΟΣ ββαια απ οποιαδποτε αδειοδτηση για επεμβσεις στην αιγιαλτιδα ζνη.


Το περεργο εναι τι μας χορηγθηκε, συν τοις λλοις, και το με αριθ. πρωτ. 22 «Ιδιωτικ Συμφωνητικ Ανθεσης Παροχς Υπηρεσιν με ττλο: Τεχνικς Σμβουλος ργου: Αποχτευση Δημοτικν Διαμερισμτων Χαμηλς Ζνης Δμου Θιναλων». Το συμφωνητικ αυτ υπογρφεται μεταξ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  και της Σμπραξης τριν γραφεων μελετν, μεταξ των οποων και η «ΣΙΓΜΑ – Γραφεο Τεχνικν Περιβαλλοντικν και Υποστηρικτικν Μελετν Α. Ε.» με δρα στην Πτρα, Κορνθου 293 ΤΚ 262 21, Πρεδρος και Διευθνων  Σμβουλος της οποας εναι ο κ. Σπρος Φργκος.


Επισημανουμε τι: • Ο κ. Φργκος εναι ο μελετητς του συνολικο ργου αποχτευσης, που λγω συμμετοχς του στο σχετικ διαγωνισμ για την ανδειξη Τεχνικο Σμβολου, που προαναφραμε, και που λγω της σχετικς νστασης της δετερης συμμετχουσας, ο διαγωνισμς αυτς εχε αποβε καρπος.

 • Διερευνται τρα το εν ο κ. Φργκος πρε τη δουλει με απευθεας ανθεση, δεδομνου τι επανληψη του διαγωνισμο, ως εθισται, δεν γινε γνωστ.

 • Και το απστευτο: Το εν λγω ιδιωτικ συμφωνητικ ανθεσης φρει ημερομηνα 26. 01. 2009! Συντχθηκε δηλαδ 15 μνες μετ τον σχετικ Διαγωνισμ, ξι σχεδν εβδομδες αφτου το ζητσαμε με τη παραπνω ατησ μας (15. 12. 08) και μας χορηγθηκε μλις μια ημρα μετ την υπογραφ του!!!

 • Επιβεβαινεται εν προκειμνω με τον πλον αδιαμφισβτητο και σαφ τρπο  τι το σημαντικτερο και κρισιμτερο, πρτο στδιο της λης διαδικασας, ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ, που αφορ στις μελτες, στις τεχνικς προδιαγραφς, στις προσφορς και την αξιολγηση τους, στις ενστσεις κλπ., διεκπεραιθηκε εν στεν, χωρς ξωθεν νωθεν ελγχους, χωρς τη θεσμοθετημνη εποπτεα Τεχνικο Συμβολου! Και

 • Εναι ακμη προς διερενηση αν η Υπηρεσα Διαχερισης Επιχειρησιακο Προγρμματος Ινιων Νησιν (ΚΥΑ 41538/ΓΚΠΣ 286/08/12/2002) του Ν. 2860/2000 «για τη διαχεριση, παρακολοθηση και τον λεγχο του Κοινοτικο Πλαισου Στριξης και λλες διατξεις», εξντλησε εν προκειμνω τη δικαιοδοσα της…


Ελογα εναι τα ερωτματα, εν με λες τις παραπνω μεθοδεσεις υπηρετεται καλτερα το κοινωνικ σνολο και το δημσιο συμφρον, αν προστατεεται καλτερα το περιβλλον,  και κυρως αν τα χρματα του Ελληνικο Λαο πινουν τπο…


Ακμη, κτω απ αυτς τις συνθκες και τις συγκεκριμνες μεθοδεσεις,


ποιος μπορε να εγγυηθε: • τι το εν λγω ργο εναι δυνατ να ολοκληρωθε,   • τι αν ολοκληρωθε,  θα λειτουργσει,

 • και τι αν ποτ λειτουργσει, αν θα λειτουργσει σωστ; 


Το Αποχετευτικ των Δημοτικν Διαμερισμτων Χαμηλς Ζνης Δμου Θιναλων, μιας τουριστικς περιοχς που τετραπλασιαζμενος ο πληθυσμς της κατ την αιχμ της τουριστικς περιδου σως αγγζει τις εκοσι χιλιδες, που η διαχεριση των λυμτων  γνεται ακμη κατ τρπο τριτοκοσμικ με βθρους και με κατ’ νομα μνο βιολογικος καθαρισμος,  εναι κυριολεκτικ να ργο ζως και θαντου για τη περιοχ και το φυσικ περιβλλον. Με αυτ τα δεδομνα, εν λοι οι εμπλεκμενοι, και κυρως οι Αρχς, δεν αποκαταστσουν μεσα τη νομιμτητα, προβανοντας σε κατεπεγουσες παρεμβσεις και αναθεωρσεις των μελετν, των εγκρσεων, των αποφσεων κλπ., ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙ! Και θα χει ττε συντελεστε να ακμη γκλημα εις βρος της Εθνικς Οικονομας, της κερκυρακς κοινωνας και του κερκυρακο περιβλλοντος. 


χοντας το αυτονητο καθκον, ως η μνη περιβαλλοντικ οργνωση της περιοχς, εχαμε κροσει τον κδωνα δημοσιοποιντας απ την αρχ για τα τεκταινμενα, με σχετικς παρεμβσεις και ανακοινσεις, με να αποκαλυπτικ πρωτοσλιδο δημοσευμ μας στο «Κερκυρακ Βμα» τις 17. 04. 2008, με Ερτηση στη Βουλ των Ελλνων προς τον Υπουργ Εσωτερικν, μσω του Βουλευτ Λασιθου κ. Μ. Καρχιμκη (αριθ. πρωτ. 11963/07-05-08) κλπ. Εξυπακοεται, λοιπν, τι παρακολουθομε απ πολ κοντ το θμα και αν χρειαστε θα προβομε σε λες τις νμιμες ενργειες, προσφυγς στην Ελληνικ και Κοινοτικ Δικαιοσνη κλπ.


Παρακαλομε να απαντσετε στην αναφορ μας και να μας γνωρσετε τις ενργειες που προτθεσθε να προβετε.-


ΜΕ ΤΙΜΗ


Για το Δ. Σ.


της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ 


www.antinioti.com  


Σπρος Σαλβνος, Πρεδρος του Δ. Σ.       


Ελνη Παπαδτου, μλος του Δ. Σ.


Σοφα Μπνου, μλος του Δ. Σ.


Σοφα Ηλα – Σαλβνου, μλος του Δ. Σ.       


 


  
.: 26610 58469, : 26610 30410, .: 6944370039
: 3 - .: 49100