- Photo Gallery
 
  - Photo Gallery
 
  - Photo Gallery
 
 
 
 
 
  English Version

Προηγομενα
FAST TRACK
.
COLPO GROSSO
-
. . ...
Hacked RKH
ɿ
.
:
-
ENOVA
.
LOBBY
-
:
,
WINDENERGIE...
29-01-11
PERITHIA DE   
                                                 2/9/2011 
 
 
 

Ο Πανελλνιος Σλλογος
Ιχθυολγων Δημοσου
για το σχετικ Χωροταξικ


 


Η συζτηση που νοιξε στη συνεδραση του Περιφερειακο Συμβουλου την περασμνη Κυριακ για το εν εξελξει Χωροταξικ συνεχζεται ντονα μετ και την αποκλυψη της σχετικς Απφασης-Μαμο του Π. Σ. στους Παξος. Κποιοι που θγονται απειλον με προσφυγ στον Εισαγγελα (καλοδεχομενη ενργεια) και κποιοι, που δεν πεσθηκαν, ας κνουν τον κπο να τηλεφωνσουν στη Δ/νση Χωροταξας του ΥΠΕΚΑ, στην κυρα Κρκα, τηλ. 213 15 15 313.


Τον κπο δεν τον καμε, ββαια, η ηγετικ ομδα της Περιφερειακς Αρχς, που θελε να μας πεσει τι επ τρεις μνες βρσκεται στο σκοτδι απ πλευρς σχετικς πληροφρησης. Το διο ισχυρστηκε και ο γνωστς οικολγος-ιχθυολγος Σταμτης Γκνης που φρεται να χει εκπονσει θετικ γνωμοδτηση για την χωροθτηση ιχθυοκαλλιεργειν στην Κρκυρα. Δεν αμφισβητομε τις ποιες σχετικς περγαμηνς του καλο φλου, δικαιομεθα μνον να ‘χουμε κποιες επιφυλξεις δεδομνου τι ο διος υπλληλος εχε χρησιμοποιηθε κι απ την Υδραου για το αιολικ Παντοκρτορα και γνωμοδτησε θετικ τη στιγμ που σσσωμο το Ελληνικ Οικολογικ Κνημα – πλην WWF και Green Peace – χει ταχθε εναντον. Τη στιγμ που ο Πανελλνιος Σλλογος, στον οποο πρπει να ανκει κι διος, χει διαφορετικ ποψη που την γνωστοποιε με την παρακτω αναφορ στην αρμδια Υπουργ:           


Αθνα 26 . 5 . 2011
ΠΡΟΣ: Υπουργ Περιβλλοντος Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς
Κοιν.: 1. Υπουργ Θαλασσων Υποθσεων Νσων και Αλιεας
2. ΓΕΩΤΕΕ
3. ΠΟΓΕΔΥ
4. Μλη Π.Σ.Ι.Δ


ΘΕΜΑ: «Σχδιο ΚΥΑ και γκριση Στρατηγικς Μελτης Περιβαλλοντικν Επιπτσεων Ειδικο Πλαισου Χωροταξικο Σχεδιασμο και Αειφρου Ανπτυξης Υδατοκαλλιεργειν».


Αξιτιμη κυρα Υπουργ,


Ο Πανελλνιος Σλλογος Ιχθυολγων Δημοσου με αφορμ τη δημσια διαβολευση που εναι σε εξλιξη, για το Σχδιο Κοινς Υπουργικς Απφασης (ΚΥΑ) και την γκριση της Στρατηγικς Μελτης Περιβαλλοντικν Επιπτσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικο Πλαισου Χωροταξικο Σχεδιασμο και Αειφρου Ανπτυξης των Υδατοκαλλιεργειν, με ασθημα ευθνης προς τα μλη του, θα θελε να επισημνει τα ακλουθα:


Η αλματδης ανπτυξη των θαλσσιων υδατοκαλλιεργειν στην Ελλδα τα τελευταα 25 χρνια δεν υποστηρχθηκε απ τη θσπιση ενς πλαισου που να ρυθμζει χωροταξικ την οργνωση και ανπτυξη του κλδου στον ελληνικ χρο καθς και τις αναγκαες υποδομς. Το παραπνω πλασιο θα πρεπε να λβει υπψη του τις περιβαλλοντικς συνθκες, το σνολο των ασκομενων σε κθε περιοχ δραστηριοττων και τις προτεραιτητες που θα πρπει να δοθον στε η δημιουργα ενς ερωστου και βισιμου κλδου της οικονομας να διασφαλσει τσο την προστασα του περιβλλοντος σο και την κοινωνικ συνοχ.


Αντθετα μως, η ναρχη χωρς επιστημονικ δεδομνα σημειακ χωροθτηση των μονδων ιχθυοκαλλιργειας, η απουσα δεδομνων περιβαλλοντικς παρακολοθησης σε συνδυασμ με την υπρβαση της εγκεκριμνης δυναμικτητας εχαν ως αποτλεσμα να δημιουργηθον και να συσσωρευτον πολλ προβλματα.


Κρνεται λοιπν επιτακτικ η ανγκη για τη θεσμοθτηση ενς πλαισου χωροθτησης των μονδων υδατοκαλλιργειας στη σωστ βση τρα!!!. Η προσπθεια για τη δημιουργα ενς ττοιου πλαισου καταρχν αναγνωρζεται ως θετικ. Προσκροει μως σε μεζονα ζητματα που πτονται των κατευθνσεων που παρχονται.


Απ την ανγνωση τσο της ΣΜΠΕ σο και του σχεδου της ΚΥΑ διαπιστνεται τι, αποκλειστικ και μνο στχο αποτελε η «επλυση» των ως σμερα υπαρχντων προβλημτων χωροθτησης με τη «νομιμοποηση» των μονδων και χι η λψη των απαρατητων μτρων για την ορθ χωροθτησ τους.


Με μια απλ σγκριση του χρτη με τις υπρχουσες σμερα μονδες με τον χρτη των προτεινμενων Περιοχν Ανπτυξης Υδατοκαλλιεργειν, μπορε ο καθνας να διαπιστσει την σχεδν πλρη τατιση τους, γεγονς που αποδεικνει ξεκθαρα τον καταγγελλμενο απ μας στχο.


Επιπρσθετα, τσο στη ΣΜΠΕ σο στην ΚΥΑ υπρχουν καταρχν «τρωτ» σημεα πουπροκαλον εντπωση και ενισχουν την πεποθησ μας για τον επιδιωκμενο στχο.


1. Προπθεση για την εκπνηση της ΣΜΠΕ αποτελε η παρξη Μελτης Ειδικο Χωροταξικο Πλαισου και Αειφρου Ανπτυξης για τις Υδατοκαλλιργειες, την οποα αξιολογε η ΣΜΠΕ. Αυτ που εγερει απ μνο του σοβαρς ενστσεις εναι η εμπλοκ του Συλλγου Ελλνων Θαλασσοκαλλιεργητν (ΣΕΘ), δηλαδ των διων των επιχειρηματιν του κλδου, στην εκπνηση αυτς της μελτης.


2. Εναι γεγονς τι και ο κλδος των υδατοκαλλιεργειν συμβλλει στην τνωση της τοπικς και περιφερειακς ανπτυξης, στη συγκρτηση πληθυσμο ειδικ σε απομακρυσμνες περιοχς κ.α. μως και απ τα δο κεμενα προκπτει σαφς τι οι μελετητς επικεντρνονται στον αναπτυξιακ ρλο του κλδου, παραβλποντας την αναπτυξιακ δισταση λλων δραστηριοττων και τα προβλματα που χουν δημιουργηθε πως ο ανταγωνισμς για τις χρσεις στην παρκτια ζνη, ρπανση κλπ.


3. Η υδατοκαλλιργεια, στην πλειοντητ της, χωροθετεται στην παρκτια ζνη. Σε αυτς τις ζνες και ειδικ στη χρα μας που, αφενς η αλιεα και αφετρου ο τουρισμς, αποτελον σημαντικος τομες ο ανταγωνισμς για τις χρσεις εναι εξαιρετικ μεγλος. μως δυστυχς, οτε ο ανταγωνισμς με περιοχς-χρους δραστηριοποησης της παρκτιας αλιεας που σε ορισμνες περιπτσεις υφσταται ντονα, οτε οι αντιδρσεις των τοπικν κοινωνιν απ τη χωροθτηση μονδων υδατοκαλλιργειας δε φανεται να λαμβνονται υπψη. Επιπλον, ο χαρακτηρισμς απ τους μελετητς των αντιθσεων με τις λλες χρσεις ως «αμφιλεγμενες και ελεγχμενων κιντρων» εναι τουλχιστον ατυχς.


4. Προκπτει σαφς τι δνεται προτεραιτητα στον κλδο των υδατοκαλλιεργειν ναντι της αλιεας. Η αιτιολγηση της προτεραιτητας αυτς στερεται τεκμηρωσης και ββαια αγνοεται επιμελς ο ανταγωνισμς που υφσταται ντονα με χρους σκησης της παρκτιας αλιεας. Μλιστα δνεται το δικαωμα στον φορα διαχερισης να προτενει τους ρους σκησης της αλιεας περιμετρικ τσο των μονδων σο και των ΠΟΑΥ !!!!!


5. Η αναφορ των επιπτσεων απ τη λειτουργα των μονδων υδατοκαλλιργειας στη ΣΜΠΕ περιορζεται σε εξαιρετικ σντομες αναφορς στη βιβλιογραφα, εν στην ΚΥΑ αναφρεται τι οι επιπτσεις εναι «ελεγχμενες»!!! Δημιουργε δε ερωτματα το γεγονς τι στη μελτη γνεται απλ αναφορ και δεν αξιολογονται οι επιπτσεις, αλλ και σημαντικο κνδυνοι πως εναι η γενετικ ρπανση και οι επιπτσεις της στους φυσικος πληθυσμος, ζητματα αισθητικς ρπανσης κλπ.


6. Αν και σχετικς μελτες χουν δεξει επιπτσεις κυρως στο ζημα και στη βενθικ πανδα με δυναττητα ανκαμψης, η παντελς λλειψη στοιχεων απ το πεδο στο πλασιο προγραμμτων παρακολοθησης των επιπτσεων των μονδων δεν εναι σε θση να επιβεβαισει χι τη βιβλιογραφα. Πρπει να σημειωθε τι η παρακολοθηση των επιπτσεων εναι επιτακτικ απαρατητη για λες τις μονδες, πσο μλλον σε περιοχς που επικρατον ειδικς συνθκες πως για παρδειγμα μεγλη συγκντρωση μονδων, μικρο ρυθμο ανανωσης νερο, κλειστο κλποι κλπ, καθτι δεν εναι δυνατ να εκτιμηθε πως θα «σωρεονται» αθροιστικ οι επιπτσεις, τσο στην ποιτητα του περιβλλοντος μσου σο και στην υγεα και ευζωα του ζωικο κεφαλαου. Δυστυχς η τση «συγκντρωσης-συγκεντροποησης» που απορρει απ τις κατευθνσεις του προτεινμενου σχεδιασμο ρχεται να επιτενει τα παραπνω προβλματα.


7. Αντστοιχης σπουδαιτητας παρλειψη εναι το γεγονς τι η εκπνηση των μελετν για τη χωροθτηση των προτεινομνων ΠΟΑΥ (η οποα κατ παρδοξο τρπο εχε δη προηγηθε!!!) γινε τελεως αποσπασματικ, χωρς στοιχεα απ το πεδο (π.χ. αναγκαες επιστημονικς μετρσεις), καταγραφ των προβλημτων (αντιδρσεις τοπικν κοινωνιν, ενλιες αρχαιτητες, ανοξικς συνθκες στον Αμβρακικ κλπ) κλπ.


8. να ακμα σημαντικ ζτημα που προκπτει εναι η εκτμηση της δυναμικτητας των μονδων σμφωνα με τη φρουσα ικαντητα της κτασης εγκατστασς τους. Απ την ΚΥΑ η εκτμηση της δυναμικτητας των μονδων παραπμπεται να ρυθμιστε με λλες ΚΥΑ (ρθρο 7). Επισημανεται μως τι ισχει δη ο υπολογισμς της δυναμικτητας με βση τη φρουσα ικαντητα της κτασης εγκατστασης της μονδας σμφωνα με την αριθμ. 121570/1866/12-6- 2009 Κοιν Εγκκλιο ΥΠΑΑΤ-ΥΠΕΧΩΔΕ. Η τελευταα δημιουργε ερωτηματικ σχετικ με την εκτμηση της μορφολογας της περιοχς (ανοιχτς κλειστς κλπος κλπ) – τρπο υπολογισμο της ταχτητας των ρευμτων.


9. Η υποβθμιση της περιβαλλοντικς διστασης γνεται ιδιατερα εμφανς στον τρπο που αντιμετωπζονται οι περιοχς με λιβδια Posidonia oceanica. Η ποια ευαισθησα περιορζεται μνο στο 10-15 % των περιοχν (σες εναι στο δκτυο NATURA) χωρς ββαια να υπρχει αναφορ για το πσες και ποιες μονδες εναι εγκατεστημνες πνω απ ευασθητα ενδιαιτματα και κυρως χωρς να εναι χαρτογραφημνα αυτ τα ενδιαιτματα.


10. Δεν αιτιολογεται πως προκυψε η θσπιση των κριτηρων του ρθρου 7 της ΚΥΑ. Για παρδειγμα με βση ποια στοιχεα προκυψαν οι αποστσεις μεταξ των μονδων, η απσταση απ λλες δραστηριτητες, οι δυναμικτητες των ΠΟΑΥ κλπ.


11. Επισημανουμε ακμη τι τα ζητματα χωροθτησης των μονδων υδατοκαλλιργειας στα εσωτερικ νερ, τις λιμνοθλασσες κλπ αντιμετωπζονται επιφανειακ, χωρς προσπθεια προσγγισης σε βθος.


Συμπερασματικ μπορομε να πομε τι η ΣΜΠΕ αποτελε εργασα γραφεου και χι μελτη πεδου με τα ανλογα αποτελσματα και συμπερσματα και για το λγο αυτ σε πολλ σημεα εναι γενικλογη, ασαφς, χωρς αιτιολγηση και τεκμηρωση των προτεινμενων λσεων.


Συνοψζοντας, μετ τα παραπνω γνεται αντιληπτ πως δεν θα πρπει να εγκριθε η προτεινμενη ΣΜΠΕ οτε το σχδιο της ΚΥΑ για το Ειδικ Πλασιο Χωροταξικο Σχεδιασμο και Αειφρου Ανπτυξης Υδατοκαλλιεργειν.


Αντ αυτο θα πρπει να γνει συζτηση απ μηδενικ βση προκειμνου να σχεδιαστε και να υποβληθε συγκεκριμνη πρταση για τη χωροθτηση των μονδων υδατοκαλλιργειας στη χρα θτοντας εξαρχς ως στρατηγικ στχο: την κατ’ ουσα ρθμιση της χωρικς διρθρωσης, της οργνωσης και της ανπτυξης του κλδου στον ελληνικ χρο, με γνμονα τσο τη διασφλιση της προστασας του περιβλλοντος σο και τη δημιουργα ενς ερωστου και βισιμου κλδου της οικονομας ενταγμνου αρμονικ στο πλγμα των δραστηριοττων που παραδοσιακ ασκονται στην παρκτια ζνη.


Στο πλασιο αυτ ο σχεδιασμς θα πρπει να συμπεριλβει οπωσδποτε τα ακλουθα:


1. Αναλυτικ αποτπωση της υπρχουσας κατστασης (εδος, αριθμς μονδων, παραγωγς, απασχολομενοι στον τομα, κοινωνικο-οικονομικ στοιχεα, προβλματα σε τοπικ εππεδο, καταγραφ παραμτρων παρακολοθησης ποιτητας του περιβλλοντος κλπ).


2. Εκτμηση και αξιολγηση των δυνατοττων, προβλημτων, περιορισμν κθε περιοχς και διατπωση προτσεων με την προετοιμασα βασικν εργαλεων (χρτες, σχδια, στοιχεα) για την τεκμηρωση των αποφσεων.


3. Διαβολευση σε τοπικ εππεδο για τις προτεινμενες αναπτυξιακς δραστηριτητες. Στις περισστερες περιοχς το δλλημα δε θα πρεπε να περιορζεται σε «τουρισμς υδατοκαλλιργειες», αλλ στη δυναττητα εξερεσης της βλτιστης λσης με τη συνανεση και των κατοκων, αφο ληφθον υπψη διαφορετικς απψεις μσω της διεπιστημονικς συζτησης. Σνθεση ολοκληρωμνου αναπτυξιακο σεναρου προσαρμοσμνου στην πραγματικτητα κθε περιοχς και αξιολγηση των θετικν και των αρνητικν επιπτσεν του.


Παραμνουμε στη διθεσ σας για οποιαδποτε διευκρνιση.


Για το Δ.Σ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΜΠΕΚΙΑΡΗ Α. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ__

 
.: 26610 58469, : 26610 30410, .: 6944370039
: 3 - .: 49100