- Photo Gallery
 
  - Photo Gallery
 
  - Photo Gallery
 
 
 
 
 
  English Version

Προηγομενα
FAST TRACK
.
COLPO GROSSO
-
. . ...
Hacked RKH
ɿ
.
:
-
ENOVA
.
LOBBY
-
:
,
WINDENERGIE...
29-01-11
PERITHIA DE   
                                                 8/8/2011 
 
COLPO GROSSO
 
 

Colpo Grosso:                                                                                             Ποιοι ενχονται στην
καρατμηση του Παντοκρτορα


Μετ κι απ την κδοση της δειας Εγκατστασης απ τον Γ. Γ. της Αποκεντρωμνης Διοκησης Δυτικς Ελλδας – Πελοποννσου και Ιονου, οι μπουλντζες θα εχαν πισει δη δουλει στο βουν αν δεν υπρχε η απ κοινο προσφυγ στο ΣτΕ του Κυνηγετικο Συλλγου Κρκυρας, μσω της Συνομοσπονδας του, και της Περιβαλλοντικς Παρμβασης η Αντινιτη. Διτι εκτς απ την ατηση για την ακρωση της γκρισης Περιβαλλοντικν ρων Γεωργαλδη, η προσφυγ περιλαμβνει και ατηση αναστολς  εργασιν.


Ο σλλογος των κυνηγν και μια μικρ οικολογικ οργνωση ρθωσαν εν προκειμνω το ανστημ τους μπροστ στον γερμανικ κολοσσ και την υπλογη τοπικ Αυτοδιοκηση για να σσουν το Βουν και κατ’ επκταση το σπνιου φυσικο κλλους κερκυρακ τοπο, τον τουρισμ και την τοπικ οικονομα.


Δετε τους αιρετος μας, τους ταγος της εξουσας, τους δημσιους λειτουργος, τους γνωστος κατ τα λλα, για την ολιγωρα τους γραφειοκρτες, πς σπευσαν σε χρνους ρεκρ, εν αγνοα και ερμην της τοπικς κοινωνας και εις βρος του δημσιου συμφροντος, να προσφρουν, παρακμπτοντας τον Νμο, τις καλς τους υπηρεσες στην επενδτρια εταιρεα:


Ως γνωστν, σμφωνα με μια περγαμην που βρθηκε το 1874 στην Παλι Περθεια, η Ιερ Μον του Υψηλο Παντοκρτορα χρονολογεται προ του 1347, τουλχιστον ναν αινα  πριν την λωση της Κωνσταντινοπολης (1453) και δυμισι αινες πριν την ανγερση των οχυρσεων της πλης της Κρκυρας (1576 – 1588).


Το 1962 το Μοναστρι κηρχθηκε με την υπ’ αριθ.  ΥΑ15794/19-12-61, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962, μαζ με τη Βεργνα κι λλα μεζονος σημασας μνημεα,  Αρχαιολογικς Χρος και Ιστορικ Διατηρητο Μνημεο. Προστατεεται δε απ το διο νομικ καθεστς (αρχαιολογικο νμοι 5351/1932, 1468/50, 3028/2002 κ.λπ.) που ισχει π.χ. και για το Μοναστρι της Αποκλυψης του Ιωννη της Πτμου, την Βεργνα, τον Παρθεννα κ.λπ.


Το σημαντικ αυτ στοιχεο το αποκρπτει σκπιμα ο Υπουργς Πολιτισμο κ. Λιπης που με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ΒΙ/Φ52 /79891/3528/18-8-2008 Απφασ του ενκρινε κατ’ αρχν την Προκαταρκτικ Περιβαλλοντικ Εκτμηση και Αξιολγηση (ΠΠΕΑ) για την εγκατσταση του εν λγω αιολικο πρκου στον Παντοκρτορα. Επσης στην εν λγω Απφαση δεν αναφρεται σκπιμα και καταχρηστικ, ο Υπουργς, στην Παλι Περθεια που γειτνιζει με την επμαχη περιοχ, και που με δο Υπουργικς Αποφσεις χει χαρακτηριστε: α) αρχιτεκτονικς αξιλογος οικισμς (Απφαση υπ’ αριθ. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ33 /67316/2590/ - 12 – 1979, ΦΕΚ 210/1-3-1980 Β’) και β) ιστορικ διατηρητο μνημεο (Απφαση υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/ 60311/1726 ΦΕΚ 152/13-03-1996). Εν στην δια απφαση ο πρην Υπουργς βεβαινει ψευδς τι η απσταση της εγκατστασης του αιολικο σταθμο απ το ενταγμνο στην Unesco, κηρυγμνο ιστορικ διατηρητο μνημεο της παλις πλης της Κρκυρας, εναι δθεν 17,5 χιλιμετρα, εν το σωστ εναι 11,5.


Τα δο σημαντικ, αποφασιστικς σημασας αυτ στοιχεα,  αποκρπτονται σκπιμα και καταχρηστικ κι απ τις παρακτω εγκρσεις, θετικς γνωμοδοτσεις κ.λπ. υπρ του ργου που εχαν προηγηθε της Απφασης Λιπη:


1) Την με αριθ. πρωτ. 3386 απ 16. 11. 2007 θετικ γνωμοδτηση για την εγκατσταση του αιολικο πρκου στον Παντοκρτορα της Υπηρεσας Νεοτρων Μνημεων & Τεχνικν ργων Ηπερου που υπογρφει ο Διευθυντς της Υπηρεσας Σπρος Πανταζς, Αρχιτκτων – Μηχανικς.


2) Την με αριθ. πρωτ. 4610 Π.Ε. απ 24. 01. 2008 γκριση της Προμελτης Περιβαλλοντικν Επιπτσεων (ΠΠΕ) για την εγκατσταση του αιολικο πρκου στην εν λγω θση, απ την Εφορα Προστορικν & Κλασικν Αρχαιοττων Κρκυρας, που υπογρφει η Προσταμνη Αικατερνη Κντα-Κτσου.


3) Την με αριθ. πρωτ. 5902/5897 απ 16. 04. 2008 Πρξη Χαρακτηρισμο κτασης της Διεθυνσης Δασν Κρκυρας, στην οποα δηλνεται ψευδς κατ παρβαση του Νμου 3028/2002, περ Προστασας Αρχαιοττων, ρθρο 50, παρ. 5, και του Νμου 998/79, περ Προστασας των Δασν και Δασικν Εκτσεων, ρθρο 4, παρ. 2, τι η κταση Χαρακτηρισμο δεν ευρσκεται εντς ακτνας 3.000 μτρων απ αρχαιολογικος χρους, ιστορικος τπους, η μνημεα παραδοσιακος οικισμος. Εν το σωστ εναι τι η επμαχη κταση ευρσκεται εξ ολοκλρου εντς της ακτνας των 3.000 μτρων του αρχαιολογικο χρου και του ιστορικο διατηρητου Μνημεου της Ιερς Μονς του Υψηλο Παντοκρτορα, και κατ το μεγαλτερο μρος εντς ακτνας προστασας των 3.000 μτρων του αξιλογου αρχιτεκτονικο και διατηρητου οικισμο Παλι Περθεια. Την Πρξη Χαρακτηρισμο, που εκ των υστρων διορθθηκε κατπιν παρμβασς μας, υπογρφει ο Διευθυντς Δασν Ιωννης Βασιλς, κνοντας δεκτ την σχετικ κθεση του Δασολγου Στλιου Γαδαρτζ.


Στο διο μκος κματος λειτουργον εν συνεχεα και μετ την προαναφερθεσα διτρητη Απφαση Λιπη, οι συναρμδιες Αρχαιολογικς Υπηρεσες εκδδοντας τις αιτομενες απ την εταιρεα θετικς γνωμοδοτσεις εγκρσεις, αποσιωπντας πντα το μνημεο της Ιερς Μονς Παντοκρτορα και της Παλις Περθειας.  


α) Η Υπηρεσα Νεοτρων Μνημεων & Τεχνικν ργων Ηπερου, την με αριθ. πρωτ. 3556/21-11-2008 για την ΠΠΕ του ργου «Οδο Πρσβασης» που υπογρφει ο Δ/ντς Σπρος Πανταζς.


β) Η Εφορα Προστορικν & Κλασικν Αρχαιοττων Κρκυρας, την 4871/ΠΕ/ 12-02-09 επσης για την ΠΠΕΑ του ργου «Οδο Πρσβασης», που υπογρφει η Προσταμνη Γαρυφαλι Μεταλληνο.


γ) Η 21η Εφορα Βυζαντινν Αρχαιοττων, εγκρνει με το αριθ. πρωτ. 4886 πε, γγραφ της, την Μελτη Προκαταρκτικς Περιβαλλοντικς Εκτμησης και αξιολγησης του συνοδο ργου «Οδο πρσβασης» του αιολικο πρκου. Το γγραφο αυτ υπογρφεται στις 16. 02. 2009 απ την προσταμνη του γραφεου Κρκυρας κ. Διαμντω Ρηγκου.


δ) Η Εφορα Παλαιοανθρωπολογας, Σπηλαιολογας Ν. Ελλδος, με την αριθ. πρωτ. 677/17-3-2009, για την ΠΠΕΑ του ργου «Οδο Πρσβασης», που υπογρφει η Προσταμνη Αικατερνη Κυπαρσση – Αποστολκα.


ε) Η δια Υπηρεσα, την δια μρα, την με αριθ. πρωτ. 685/17-03-2009 για ΠΠΕΑ του ργου εγκατστασης του αιολικο πρκου, που υπογρφει η δια Προσταμνη.


στ) Η Υπηρεσα Νεοτρων Μνημεων & Τεχνικν ργων Ηπερου για την ΠΠΕΑ του ργου «Διασνδεση του Αιολικο Πρκου στον Παντοκρτορα με νο υποσταθμ στη θση Παλαιοχραφα-Φουρνις που υπογρφει ο Δ/ντς Σπρος Πανταζς.


ζ) Επσης ο Διευθυντς Δασν Ιωννης Βασιλς με την αριθ. Πρωτ. 4413/4413/ 22-04-09 εγκρνει την οριστικ μελτη του ργου «Οδο Πρσβασης» προς το αιολικ πρκο.


Θυμζουμε τι και για τα συνοδ ργα ισχουν οι διες δεσμευτικς διατξεις που ισχουν και για το κυρως ργο.


Για τις καθ’ λην αρμδιες Αρχαιολογικς Υπηρεσες, τη Διεθυνση Δασν Κρκυρας, καθς και για τη μελεττρια του ργου, την γεωλγο κ. Σπυριδολα Μουζακτη, η Ιερ Μον του Παντοκρτορα ως αρχαιολογικς χρος και το ιστορικ διατηρητο μνημεο «Παλι Περθεια» δεν υπρχουν… Η κ. Μουζακτη στη σελδα 116 της σχετικς Μελτης Περιβαλλοντικν Επιπτσεων που εκπνησε, στο κεφλαιο «Κυριτεροι οικισμο …», αναφρει, μεταξ λλων, και το χωρι Λοτσες που απχει 6 χλμ. απ την περιοχ, παραλεποντας – για λγους που η δια θα πρπει να εξηγσει – την Παλι Περθεια που βρσκεται σε απσταση1,5 χιλιομτρων απ το ργο! Η λξη «Περθεια», περιργως, δεν αναφρεται πουθεν στην εν λγω πολυσλιδη ΜΠΕ.  Εν στη σελδα 165, η κ. Μουζακτη βεβαινει ψευδς (βλ. πιο πνω σχετικς Αποφσεις) τι «Δεν υπρχουν κηρυγμνα πολιτιστικ μνημεα και αρχαιολογικο τποι στην ευρτερη περιοχ».


λοι οι προαναφερμενοι απκρυψαν σκπιμα και με ενδεχμενο δλο τα δο κηρυγμνα μνημεα επειδ σμφωνα με την Υπουργικ Απφαση 49828/2008 (ΦΕΚ Β’ 2464/3-12-08): «Ειδικ πλασιο χωροταξικο σχεδιασμο και αειφρου ανπτυξης για τις ανανεσιμες πηγς ενργειας» απαγορεεται η εγκατσταση αιολικν πρκων εντς της ακτνας των 3.000 μ των κηρυγμνων διατηρητων μνημεων.


Ανποπτη η Υπουργς Περιβλλοντος Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς, Τνα Μπιρμπλη, κνει δεκτς λες τις παραπνω διτρητες θετικς γνωμοδοτσεις και εγκρσεις, καθς και την αρχικ δεια παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας του Υπουργεου Ανπτυξης απ 16. 10. 2006, η οποα τροποποιθηκε με Απφαση του Υπ. Ανπτυξης Κ. Χατζηδκη στις 24. 09. 2009, και χορηγε στην εταιρεα την με αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.1332/ΟΙΚ8760/06/ 05/10 να δεια παραγωγς. Εναι το «σοβαρ» χαρτ που επικαλεται σε κθε ευκαιρα ο Γεωργαλδης για τη σχετικ απφαση απ τον διο της γκρισης των περιβαλλοντικν ρων…


Του ‘χαμε γκαιρα επισημνει παντοιοτρπως λα τα παραπνω, καλντας τον, μταια, να μην υπογρψει αλλ να στελει το σχετικ φκελο στον Εισαγγελα.


Αντ’ αυτο, προσθτοντας και τις δικς του αυθαιρεσες, λγες μρες πριν τη λξη της θητεας του και ενψει της παρδοσης της διοκησης της ΠΙΝ στην αιρετ Περιφερειακ Αρχ, σπευσε να υπογρψει… Η σπουδ του να μην αφσει το καυτ θμα για τον νο, αιρετ Περιφερειρχη, και να υπογρψει την ΕΠΟ παρ τις αδιαμφισβτητες καταγγελες γενν αμελικτα ερωτηματικ… Εν η παραχρηση στην γερμανικ εταιρεα 773 στρεμμτων της οροσειρς-φιλτο του Παντοκρτορα αντ πινακου φακς, αντ μισθματος 5.578,15 ευρ ετησως (!!!), με αδιαφανες διαδικασες, χωρς διαγωνισμ, χωρς προηγομενο μισθωτριο συμφωνητικ κ.λπ., στοιχειοθετε ενδεχομνως για τον κ. Γεωργαλδη το αδκημα της παρβασης καθκοντος. Να λογοδοτσει για το πς εναι δυνατ να εγκρνει απ τη μια (αντ να απορρπτει) τη σχετικ Μελτη Περιβαλλοντικν Επιπτσεων, βσει της οποας η εν λγω κταση εχε μισθωθε απ ιδιτες, και απ την λλη στην ΕΠΟ να βεβαινει τι η κταση αυτ μισθθηκε απ το δημσιο.  


Εχε προηγηθε η σκανδαλδης συμβολ στην υπθεση της Αντινομρχου (καταστροφς του) Περιβλλοντος Μερπης Υδραου: Η ΠΙΝ – ως εθισται – ζτησε  με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 8595/14-06-2010 προς το Νομαρχιακ Συμβολιο τη γνωμοδτηση του οργνου εντς της απ το Νμο προβλεπμενης προθεσμας των 35 ημερν. Το γγραφο αυτ πρωτοκολλθηκε στη Γραμματεα του Ν. Σ. με τον αριθ. Πρωτ. ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ/13194/23-06-2010.  Και εδ ακριβς αρχζουν οι εν ψυχρ μαμουδις: Η προθεσμα των 35 ημερν παρρχεται καρπη για να εκληφθε, σμφωνα με το Ν. ως θετικ η σχετικ γνωμοδτηση, και ως συνθως, η κ. Υδραου φρνει το θμα εκπρθεσμα στο Ν. Σ. για πρτη φορ στις 3 Αυγοστου 2010, που και το αναβλλει επ’ αριστον.


Η παθιασμνη με τη πρσινη ανπτυξη, φιλδοξος και φιλρεσκη δημσια λειτουργς, εχε αποχωρσει εκενο το βρδυ απ την αθουσα μ’ να χαμγελο αυταρσκειας και ικανοποησης: Η μη εμπρθεσμη γνωμοδτηση του Ν. Σ. θα εκλαμβανταν εν προκειμνω ως θετικ…


μως ο Γεωργαλδης υπ τον καταιγισμ των καταγγελιν, θορυβεται και παραβανοντας το Νμο, δεν εκλαμβνει ως θετικ την μη γνωμοδτηση του Ν. Σ. και επιδικοντας να μοιραστε την ευθνη με τη Ν. Α, σπει τα τηλφωνα και ζητει απ τον Νομρχη, Στ. Πουλημνο, την επαναφορ του θματος στο Ν. Σ.


περ και εγνετο: Το θμα ξαναμπανει αιφνιδιαστικ, δο μνες μετ την προθεσμα που ορζει ο Νμος, στην ημερσια διταξη της 20ης Σεπτεμβρου, που η πολυπθητη θετικ γνωμοδτηση χι μνον δεν τους βγανει, αλλ βινουν μια πανωλεθρα με την απροσδκητη συντριπτικ αρνητικ απφαση του Ν. Σ.


Σοκ και δος καταλαμβνει τους πρωταγωνιστς της καρατμησης του Παντοκρτορα, που για τους δικος τους, ιδιοτελες ενδεχομνως, λγους η απφαση πρεπε να εναι μνο θετικ… Και δεν ργησαν να καταστρσουν το απαρατητο σατανικ σχδιο που θα υποκαθιστοσε την αρνητικ απφαση απ μια θετικ: Επιστρατεθηκε, λοιπν, για λλη μια φορ – πως στην περπτωση του θαλσσιου αιολικο πρκου στα Διαπντια, στην Ιχθυοκαλλιργεια στο Καπαρλι κ.λπ. – ο Δ/ντς    της Δ/σης ΧΩ. ΠΕ. της Ν. Α., Α. Πανδς να συντξει επειγντως την αναγκαα θετικ γνωμοδτηση υπρ του ργου.  Σ’ να θολ για ευνητους λγους, καλ μεθοδευμνο σκηνικ, το γγραφο αυτ πνω αριστερ δεν αναγρφει ημερομηνα, εν χει ως αριθ. Πρωτ.: ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ.ΟΙΚ/Σχετ.: ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ./13194/23-06-20, που εναι ο αριθ. Πρωτ. του εισερχομνου πιο πνω  υπ’ αριθ. Πρωτ. 8595/14-06-2010 εγγρφου της ΠΙΝ (!!!). Απευθνεται δε η γνωμοδτηση αυτ στην Δ/νση ΠΕ. ΧΩ της Περιφρειας... 


Σγουρο εναι τι η εν λγω γνωμοδτηση, που στα υπψη σχετικ αναφρεται σε γγραφο της ΔΕΗ απ 17. 09. 2010, συντχθηκε μετ την ημερομηνα αυτ και αναμφιβλως μετ την αρνητικ απφαση του Ν. Σ.!


Το γιατ συντχθηκε να ττοιο γγραφο και μλιστα χωρς να χει ζητηθε εγγρφως απ την ΠΙΝ, το αν τελικ και πτε προωθθηκε στην ΠΙΝ, το γιατ δεν συμπεριλφθηκε στα υπψη της ΕΠΟ Γεωργαλδη κ.λπ., θα πρπει να το απαντσουν οι εμπλεκμενοι. 


Επειγμενος να υπογρψει στις 13. 12. 2010  την γκριση Περιβαλλοντικν ρων για το ργο, ο Γεωργαλδης αρκστηκε στην αρνητικ απφαση του Ν. Σ. που σκπιμα δεν αναφρει ως αρνητικ αλλ ξερ ως «απφαση» (…) και στην λγο πριν εκδοθεσα αμφιλεγμενη (δια χειρς Υδραου) Απφαση του Νομρχη Στ. Πουλημνου γκρισης Περιβαλλοντικν ρων (αριθ. 33226/09/02-12-10) για τον  υποσταθμ της εταιρεας, κοντ στα Γαζτικα.  Την εχε υπογρψει η πρην Αντινομρχης (καταστροφς του) Περιβλλοντος και πριν καλ-καλ στεγνσει  το μελνι, την προωθηθε αυθημερν, χρι με χρι, στη Δ/νση ΠΕ-ΧΩ της ΠΙΝ… (Αιφνιδασε τους πντες η Απφαση Νομρχη, κυρως τους πολπαθους κατοκους της περιοχς που τον τελευταο χρνο που τρεχε το θμα εχαν τεχνηντως παραπλανηθε τι επρκειτο για συνεργασας της καλς εταιρεας με τη ΔΕΗ για την μετεγκατσταση του υφιστμενου υποσταθμο). 


Η καυτ παττα κληροδοτθηκε στον αιρετ Περιφερειρχη κ. Σπρου, ο οποος την αποδχτηκε ασυζητητ. Eπιστολ-καταγγελα μας προς τον διο, απ 31. 01. 2010, που πρωτοκολλθηκε με τον αριθμ 3369/1321/01-02-11, στην οποα τον καλοσαμε 
»Λγω του επεγοντος του θματος, και πριν δημιουργηθον κι λλα δεδικασμνα εις βρος του δημοσου, … πραν των επιβεβλημνων πολιτικν κινσεων, λγω κρους και ευθνης του θεσμο που υπηρετε, να ζητσει επσημα την διερενηση της υπθεσης απ την Εισαγγελα», δεν ελφθη υπψη οτε απαντθηκε.


Μια σχετικ απντηση που τα λει λα, πραμε στα μσα Φεβρουαρου απ τον Αντιπεριφειρχη κ. Χρστο Σκορτη, ταν ο λλοτε πολμιος των ανεμογεννητριν, εχε καλσει στο γραφεο του τους εκπροσπους της εταιρεας για να ενημερωθε, κι ως δια μαγεας ρκησαν μερικ λεπτ για να πεισθε, να ρει λες του τις επιφυλξεις και υπ τα
φαρδι χαμγελα ικανοποησης του ιδου και των προσκεκλημνων του, να δηλσει μπροστ στις κμερες τι εναι υπρ του ργου!!! 


Σπρος Α. Σαλβνος
Πρεδρος Δ. Σ.
«Περιβαλλοντικ Παρμβαση η Αντινιτη»

 


 


  
.: 26610 58469, : 26610 30410, .: 6944370039
: 3 - .: 49100