- Photo Gallery
 
  - Photo Gallery
 
  - Photo Gallery
 
 
 
 
 
  English Version

Προηγομενα
FAST TRACK
.
COLPO GROSSO
-
. . ...
Hacked RKH
ɿ
.
:
-
ENOVA
.
LOBBY
-
:
,
WINDENERGIE...
29-01-11
PERITHIA DE   
                                                 28/1/2011 
 
 
 

Τους ασκος του Αιλου
ανογει η ΕΠΟ για το αιολικ
του Παντοκρτορα

I
. Η καταπτηση Δημσιας Δασικς κτασης
Στο φκελο με τα γγραφα που συνοδεουν, τις δο αιτσεις απ 12. 11. 07 και απ 20. 03. 08 της, γερμανικν συμφερντων, εταιρεας Enova Hellas Windenergie A.E. προς τη Διεθυνση Δασν για τη σχετικ Πρξη χαρακτηρισμο καταρχν τμματος 773,421 στρεμμτων, συνυποβλθηκαν και τα εξς πντε μισθωτρια συμφωνητικ:
1)      Το απ 19. 11. 2004 μεταξ πολυριθμης ομδας «ιδιοκτητν» και της εταιρεας για 1.050 στρμματα.
2)      Το απ 19. 05. 2005 μεταξ πολυριθμης ομδας «ιδιοκτητν» και της  εταιρεας για 653 στρμματα.
3)      Το απ 02. 08. 2006 μεταξ πντε «ιδιοκτητν» και της εταιρεας
         για    269,635 στρμματα.
4)      Το απ 07. 11. 2006 μεταξ τεσσρων «ιδιοκτητν» και της  
εταιρεας   για 7,414 στρμματα και
5)      Το απ 21. 06. 2007 μεταξ 25 «ιδιοκτητν» και της εταιρεας
         για  285,993 στρμματα.

Τα μισθωτρια αυτ συμφωνητικ, για συνολικ μισθωμνη κταση 2.266.043 στρεμμτων στην εταιρεα, βρθουν ασαφειν και κενν και βασζονται σε πρσφατους ττλους «κτακτης χρησικτησας», κληρονομιν κλπ., εν στη σελδα 26 της Μελτης Περιβαλλοντικν Επιπτσεων του φακλου για την γκριση των Περιβαλλοντικν ρων που εχε κατατεθε στην Π.Ι.Ν., αναφρονται, συνολικ, 1800(!) στρμματα για τα οποα η εταιρεα δηλνει επ λξει τι «Για την εξασφλιση της κτασης χουν συναφθε με τους νμιμους κατχους των εκτσεων ιδιωτικ συμφωνητικ…» και τι η μσθωση εναι «για 20 τη με δυναττητα μονομερος ανανωσης της μσθωσης για 5 ακμη τη απ την εταιρεα.  
Τα 773,421 στρμματα που αξιοποιε καταρχν η εταιρεα αποτελονται απ τρα διαφορετικο εμβαδο  τμματα, τα οποα αποτυπνονται στο σχετικ τοπογραφικ της εταιρεας που χει ττλο «Οριζοντιογραφα Ευρτερης Περιοχς Μισθωμνων και μη Μισθωμνων Εκτσεων προς Χαρακτηρισμ για Αιολικ Πρκο», το οποο χει ημερομηνα 08. 03. 08.

II
. Η Ατηση της εταιρεας στη ΡΑΕ για δεια παραγωγς
δη τον Οκτβρη του 2005, η εταιρεα, η οποα εναι η δια και κατασκευστρια ανεμογεννητριν, υπβαλε ατηση (Γ01219, ΜΠΕ σελ. 21)  στη Ρυθμιστικ Αρχ Ενργειας για παραγωγ ηλεκτρικς ενργειας και λαβε την υπ’ αριθ. Δ6/Φ17.1332/Οικ.20666/16-10-2006 δεια(!), η οποα τροποποιθηκε με την υπ’ αριθ. Δ6/Φ.17.1332/Οικ.20625/24-09-2009 απφαση του Υπουργεου Ανπτυξης, οποα τροποποιθηκε για μια ακμη φορ στις 06. 05.2010.

III
. Τεχνικ στοιχεα εγκατστασης
Η ισχς των 12 ανεμογεννητριν θα εναι συνολικ 24 MW (12 Χ 2 = 24 MW) και το μσο υψμετρο εγκατστασς τους απ την επιφνεια της θλασσας θα εναι 780 μτρα. (ΜΠΕ σελ. 12).
Η διμετρος της φτερωτς των ανεμογεννητριν εναι 82 μ, το ψος του πυλνα 78 μ και το συνολικ ψος 119 μτρα. Το δε βρος της φτερωτς εναι 8 τνοι, της γενντριας 54 τνοι (!) και το συνολικ βρος της ανεμογενντριας 214 τνοι!!! (ΜΠΕ σελ. 32). Θα στηρζονται σε τερστιες βσεις απ μπετν, συνολικο εμβαδο 34 στρεμμτων!
Ο θρυβος κατ τη λειτουργα εκστης ανεμογενντριας θα φθνει τα 104 ντεσιμπλ (ΜΠΕ σελ. 141) σος σχεδν και μιας Συναυλας ροκ που εναι 120 ντεσιμπλ (ΜΠΕ σελ. 142).
Η Διρκεια ζως των ανεμογεννητριν σμφωνα με τον οργανισμ πιστοποησης «Deutsches Windenergie Institut», κατ IEC IA, εναι τα 20 τη (ΜΠΕ σελ.19).
Αποκατσταση των Περιβαλλοντικν Επιπτσεων μετ το πρας της συγκεκριμνης εκμετλλευσης δεν προβλπεται, επειδ προφανς κτι ττοιο εναι ανφικτο.
Η Απσταση του αιολικο πρκου απ τα βρεια ρια του Σπαρτλα θα εναι 655 μτρα, εν ορατ θα εναι απ το χωρι αυτ, το σνολο των ανεμογεννητριν (ΜΠΕ σελ.171).
Η Απσταση απ Μπαρμπτι  θα εναι 1.100 μτρα εν ορατς θα εναι απ εκε οι ανεμογενντριες αριθ. 6, 11, 1 και 3 (ΜΠΕ σελ. 171).
Για τις ανγκες της τοποθτησης των ανεμογεννητριν προβλπονται εντς του αιολικο πρκου 13 νες χαρξεις δρμων συνολικο μκους 3,504 μ., εν το συνολικ μκος της οδο πρσβασης, που θα διαπλατυνθε ανλογα, επιτρποντας την διλευση νταλικν νω των 40 μ μκος, θα εναι 22.083 μ (ΜΠΕ σελ.14).
Προβλπονται επσης θραυστρες σε θσεις μεγλων ορυγμτων (βλ. μικρ νταμρια κατ μκος των οδν) για παραγωγ υλικο (ΜΠΕ Σελ. 82).
Οι συνολικς εκσκαφς οδν πρσβασης και βσεων ανεμογεννητριν  θα εναι 188.672,84 κ. μ. (ΜΠΕ σελ. 83).

IV
. Οικονομικ μεγθη
Το Κστος που χει προπολογιστε για το σνολο της επνδυσης ανρχεται στα 40.854.986,00 € και επιδικεται η υπαγωγ της στις διατξεις του Ν. 3292/04, για κρατικ επιχοργηση (απ τους λληνες φορολογομενους) του 40%. Προβλπεται επσης δανεισμς του 35% και δια συμμετοχ στο 25% (ΜΠΕ σελ. 21). Τα σοδα, δη τον πρτο χρνο λειτουργας, θα ανρχονται σε 4.497.224,00 ευρ με προβλεπμενη αξηση 2% αν επμενο τος (ΜΠΕ σελ  24) εν οι δαπνες προσωπικο για τον πρτο χρνο θα εναι 62.000 ευρ!

V. Νομικ θματα
1. Γπεδα εγκατστασης
α) Η μισθωμνη απ την εταιρεα, φερμενη ως ιδιωτικ κταση των 1.800 (2.266.043) στρεμμτων τμνεται σε διφορα σημεα απ δασικος δρμους που χουν διανοιχτε κατ τα 30 τελευταα χρνια χωρς να χουν υπρξει απαλλοτρισεις αποζημισεις σε οποιουσδποτε ιδιοκττες.
β) Επσης με το υπ’ αριθ. πρωτ. 19115/19115/13-10-2010 γγραφ της η Δ/νση Δασν Νομο Κρκυρας βεβαινει τι οι εν λγω εκτσεις «θεωρονται και διαχειρζονται ως δημσιες δασικς εκτσεις».
γ) Πρκειται συγκεκριμνα για δημσια δασικ κταση 6000 στρεμμτων, τμμα της οποας αποτελε η φερμενη ως ιδιωτικ, η ανωτρω μισθωμνη κταση των 1.800 (2.266.043) στρεμμτων.

2. Ειδικ ευασθητη φυσικ περιοχ
Η συνολικ κταση των 6.000 στρεμμτων χει χαρακτηριστε ως μνιμο καταφγιο θηραμτων με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 4825/501/04-02-1970 και 32570/1671/21-04-1976 αποφσεις του Υπ. Γεωργας. 


3. Η μεμπτ Υπουργικ Απφαση  (αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ52 /79891 /3528/19-8-2008).
Η Απφαση αυτ εγκρνει το ργο αποκρπτοντας:
α) τι η Ιερ Μον Παντοκρτορα βσει της Υπουργικς Απφασης 15794-ΦΕΚ Β/35/62  του 1962 (δια απφαση με τη Βεργνα), χει κηρυχθε αρχαιολογικς χρος και ιστορικ διατηρητο μνημεο  και
β) τι η Παλι Περθεια με την Υπουργικ απφαση αριθ. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/ 67316/2590/ 12/1979 – ΦΕΚ 210/1-3-1980 Β’) χει κηρυχθε «τοπο ιδιατερου φυσικο κλλους και αρχιτεκτονικς αξιλογος οικισμς», καθς και με την Υ. Α. αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/ 60311/1726 – ΦΕΚ 152/13-03-1996 χει κηρυχθε ιστορικ διατηρητο μνημεο.
Τα δο αυτ μη συμβατ με την επνδυση σημαντικ στοιχεα, αποκρπτονται κι απ τις εμπλεκμενες αρχαιολογικς υπηρεσες που χουν χορηγσει δεκδες εγκρσεις στην εταιρεα για τα επιμρους ργα της επνδυσης.


4. Η καταστρατγηση της Κοινς Υπουργικς Απφασης 49828/2008(ΦΕΚ Β' 2464/3-12-08: «Ειδικ πλασιο χωροταξικο σχεδιασμο και αειφρου ανπτυξης για τις ανανεσιμες πηγς ενργειας».
Η Απφαση αυτ καταστρατηγεται στα παρακτω σημεα:
α) Το ρθρο 6 απαγορεει την εγκατσταση αιολικν πρκων εντς (της ακτνας των 3.000 μ) των κηρυγμνων διατηρητων μνημεων της παγκσμιας πολιτιστικς κληρονομις και των λλων μνημεων μεζονος σημασας της παρ. 5 ββ του ρθρου 50 του Ν 3028/2002.
β) Στο παρρτημα IV της εν λγω ΜΠΕ, «Κριτρια νταξης των αιολικν εγκαταστσεων στο τοπο» στη σχετικ σελδα 170 που αναφρεται στην πιο πνω Κ.Υ.Α., παραλεπεται σκπιμα ο αρχαιολογικς χρος και ιστορικ διατηρητο μνημεο της Ιερς Μονς Παντοκρτορα, καθς και η Παλι Περθεια που βρσκονται εντς του προβλεπμενου κκλου προστασας, εν στη σελδα 178 αναγρφεται αναληθς τι «το προτεινμενο αιολικ πρκο καλπτει επαρκς λα τα σημεα …» της εν λγω Κ.Υ.Α.
γ) Ακμη στο τοπογραφικ διγραμμα που χει ττλο, λεγχος Συμβαττητας με το Ειδικ Πλασιο Χωροταξικο Σχεδιασμο για τις ΑΠΕ (της πιο πνω Κ.Υ.Α. εννοεται) χουν χαραχθε κκλοι προστασας γρω απ «Σημεα Ιδιατερου Ενδιαφροντος» ελσσονος σημασας και χι γρω απ τα δο προαναφερθντα μεζονος σημασας!!!
δ) Η εν λγω Ιερ μον απχει να χιλιμετρο περπου απ το χρο εγκατστασης και η Παλι Περθεια δο χιλιμετρα, γεγονς που σημανει τι το ργο θα εκτελεστε εντς των κκλων προστασας, ακτνα 3000 μτρων των μνημεων αυτν.
ε) Και οι 12 ανεμογενντριες θα εναι ορατς απ την Ιερ Μον, εν απ την Παλι Περθεια, λγω παντελος λλειψης αναφορς στον ιστορικ αυτ οικισμ στην ΜΠΕ, δεν διατθενται σχετικ στοιχεα.


5. Η αντθεση της τοπικς κοινωνας στο ργο
Στη σελδα 28 της ΜΠΕ, δηλνεται ψευδς τι  «η χωροθτηση γινε βσει συνανεσης των κατοκων», εν ακριβς το αντθετο συμβανει: Η τοπικ κοινωνα, στην συντριπτικ της πλειοψηφα, εξφρασε την αντθεσ της μσω των αντιπροσπων της, οι οποοι τσο στον μορο Δμο Φαικων, σο και στο Ν. Συμβολιο Κρκυρας γνωμοδτησαν αρνητικ.


Ο Υποσταθμς ανψωσης τσης
Ο Υποσταθμς του αιολικο πρκου για ανψωση τσης (20 Kv/150 Kv) και σνδεση με τον παραπλσιο Υ/Σ της ΔΕΗ για τη διοχτευση του παραγμενου ρεματος, θα γνει σε κταση εμβαδο 9.269,90 τ. μ. στην θση Παλιοχραφα – Φουρνις,  νω Κορακινας  βορειοδυτικ των Γαζτικων. Την σχετικ γκριση Περιβαλλοντικν ρων, με αριθ. πρωτ. 33226/09/2-12-2010, υπγραψε, λγω αρμοδιτητας, λγο πριν την λξη της θητεας του ο ττε Νομρχης Στφανος Πουλημνος.  


Η μεμπτ γκριση Περιβαλλοντικν ρων απ τον πρην Γ. Γ. της Π.Ι.Ν. Κ. Γεωργαλδη  
Πραν του τι ο Γενικς Γραμματας της Π.Ι.Ν. θα πρπει να τελοσε εν γνσει των πιο πνω σημεων I – V, δεδομνου τι ο υπογρφων τα δημοσευε λεπτομερς με αλλεπλληλα ρθρα του στη σημαντικτερη ηλεκτρονικ εφημερδα της Κρκυρας «Corfupress», στις 13. 12. 10 ο υπογρφων, υπ την ιδιτητα του προδρου του Δ. Σ. της «Περιβαλλοντικς Παρμβασης η Αντινιτη» απηθυνε στον Γ. Γ.  την εξς επιστολ, η οποα πρωτοκολλθηκε με τον αριθ. 23380/23380 /13/12/2010:
«Αξιτιμε κ. Γενικ Γραμματα,
Σε συνχεια των δημοσιευμτων μου στον Τπο και των καταγγελιν μου προς την Υπηρεσα σας σχετικ με την επιχειρομενη εγκατσταση του αιολικο πρκου της εταιρεας Enova στο ρος Παντοκρτορα,  σας γνωρζω τι βσει του με αριθ. πρωτ. 19115/19115/13-10-2010 εγγρφου της Δ/νσης Δασν που επισυνπτω, η κταση των 1800 στρεμμτων που φρεται να χει μισθσει η εν λγω εταιρεα απ ιδιτες, αποτελε τμμα ευρτερης ΔΗΜΟΣΙΑΣ δασικς κτασης!!!
Συνεπς τα σχετικ εικονικ, εν προκειμνω, μισθωτρια συμφωνητικ, τα οποα συνοδεουν την ΜΠΕ που χει κατατεθε στην Υπηρεσα σας, αφενς δεν νομιμοποιον την «μισθτρια» στο χρο αυτ, αφετρου αποτελον πειστρια, με ,τι αυτ συνεπγεται, για την επιχειρομενη καταπτηση της πιο πνω Δημσιας κτασης. 
Το θμα το δημοσιοποησα με εκτενς ρθρο μου (επισυνπτεται), δη στις 15. 10. 2010, στην ηλεκτρονικ εφημερδα Corfupress. 
Με εκτμηση
Σπρος Α. Σαλβνος
Πρεδρος Δ. Σ.
Περιβαλλοντικ Παρμβαση η Αντινιτη»    


Κατ περεργη «σμπτωση», η εν λγω απφαση ΕΠΟ υπογρφηκε την δια μρα, 13. 12. 10(!!!), απ τον ττε Περιφερειρχη κ. Κ. Γεωργαλδη και φρει αριθ. πρωτ. 22668.

Τι σημανει η μη ανκληση της εν λγω ΕΠΟ
Δεδομνου τι η Κρκυρα ως κορεσμνο νησ, με φυσικ απθεμα 30% αντ του 50% που εναι ο μσος ρος, αν η εν λγω Απφαση δεν ανακληθε, δεν θα μειωθε μνον δραματικ το φυσικ απθεμα, αλλ θα αποτελε και δεδικασμνο για τις λλες τρεις, ως τρα, υπ αδειοδτηση εταιρεες εγκατστασης αιολικν πρκων στον ορειν γκο Παντοκρτορα, οι οποες εναι:  
1)      Η Εταιρεα SPIDER Ενεργειακ ΑΕ (του ομλου Μυτιληναος) που αιτεται ομοως δεια για την θση Βγλα ρους Παντοκρτορα (στα ρια Δμου Κασσωπαων – Δμου Θιναλων) για Αιολικ Πρκο  ισχος 18MW (ΡΑΕ 10/06/09).
2)      Η Εταιρεα SPIDER Ενεργειακ ΑΕ που χει δη απ 12-05-08 δεια Παραγωγς Αιολικο Πρκου (ΡΑ4825) ΑΔ00547 στην θση Τσοκα Δμου Παλ/καστριτν – Δμου Φαικων, ισχος 15,30 MW.
3)      Η εταιρεα ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (ΡΑΕ Γ-04898) που χει υποβλει ατηση στις 12. 12. 2010 για τη θση Κουκουτσλια – Παντοκρτορας Δ. Θιναλων, ισχος 9,35MW.
Δεδομνου τι και οι τρεις αυτς εταιρεες αιτονται εγκαταστσεις αιολικν πρκων σε λλες βουνοκορφς του ορεινο γκου, οι οποες στο σνολ τους θεωρονται δημσιες εκτσεις, εναι προφανς τι μετρχονται εν προκειμνω τις διες με την πρτη εταιρεα μεθοδεσεις με στχο την καταπτηση λης της ορεινς περιοχς.  
Δεδομνου ακμη τι απ το βοριντερο σημεου του νησιο ως το νοτιτερο, ακμη και στις Αλυκς Λευκιμμης, χουν τοποθετηθε δεκδες ανεμμετρα, εναι προφανς τι η Απφαση ΕΠΟ του Γεωργαλδη ανογει κυριολεκτικ τους ασκος του Αιλου για την Κρκυρα.        

Σπρος Α. Σαλβνος
Πρεδρος Δ. Σ.
«Περιβαλλοντικ Παρμβαση η Αντινιτη»
 


 

 
.: 26610 58469, : 26610 30410, .: 6944370039
: 3 - .: 49100