Κεντρικό Μενού
  Κεντρική
  Παλιά Περίθεια
  Παλιά Περίθεια - Photo Gallery
  Αντινιώτη
  Αντινιώτη - Photo Gallery
  Περιβάλλον
  Περιβάλλον - Photo Gallery
  Πολιτισμός
  Τουρισμός
  Επικοινωνία
  Σύνδεσμοι
  Ανακοινώσεις
  English Version

Προηγούμενα
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΘΙΝ
ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΠΑΡΕΛΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΟΙ ΜΑΪΜΟΥΔΙΕΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΛΑΤΟΜΙΟ ΤΡΟΥΜΠΕΤΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΤΕ
FAST TRACK ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΑΝΘΗ
ΣΤ. ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΑ ΜΗ ΖΕΙΣ
COLPO GROSSO
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΟΡΤΗΣ ΟΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΣΜΟΙ ΓΟΥΛΗ-ΚΑΛΟΥΔΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΥΔΡΑΙΟΥ
ΤΟ ΡΑΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΛΙ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Δ. Σ. Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ...ΤΣΙΠΟΥΡΑς
ΤΟ
Hacked RKH
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΏΝ
ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ Π. ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ
Αντινιώτη: Μια προκληση για τη νεα Δημοτική Αρχή
ΤΕΕ - ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ
ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ
Ο ΤΡΟΜΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ
ΑΜΑΡΤΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ENOVA
ΑΙΟΛΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΑ
ΑΞΙΟΤΙΜΕ Κ. ΠΟΥΛΗΜΕΝΕ
ΑΙΟΛΙΚΟ LOBBY
ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΙΛΑΠΑ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΙΟΛΙΚΑ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΑΟΥΛ ΤΟΥ ΣΚΟΥΡΤΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΠΥΡΟΥ
ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΤΟ ΤΡΙΣ ΕΞΑΜΑΡΤΕΙΝ
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, ΟΜΕΡΤΑ
WINDENERGIE...
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 29-01-11
ΟΙ ΑΣΚΟΙ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ
ΑΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
PERITHIA DE
ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ   
              Πλήρες Αρθρο                                   23/1/2011 
 
ΑΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 
 

Αετός χωρίς φτερά
ο αιρετός Περιφερειάρχης
(Τον ξεπουπούλιασε ο Καλλικράτης)


       Ο αιρετός Περιφερειάρχης Ιόνιων Νησιών, όχι μόνον «ένας μικρός πρωθυπουργός», όπως μας λέγανε προεκλογικά, δεν είναι, αλλά ουσιαστικά οι αυτοδιοικητικές αρμοδιότητες που του εκχωρούνται, είναι πολύ λιγότερες από αυτές του διορισμένου Γ. Γ., ακόμη λιγότερες (αναλογικά) κι από αυτές του διορισμένου ή αιρετού Νομάρχη.
    Το δε Περιφερειακό Συμβούλιο όχι μόνο “μίνι Υπουργικό Συμβούλιο” δεν είναι, αλλά ούτε καν τις αρμοδιότητες ενός Νομαρχιακού Συμβουλίου δεν έχει.
    Η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών παύει πλέον να ασκεί αυτόνομη αυτοδιοικητική εξουσία και μετατρέπεται σε Υποδιοίκηση της «Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου», που αποτελεί για την περιοχή το μακρύ βραχίονα της   κυβερνητικής πολιτικής και κρατικής εξουσίας. 
    Στον αιρετό Περιφερειάρχη καταργείται εν προκειμένω και η πρόσβαση στους αρμόδιους Υπουργούς για τα επιμέρους θέματα.
    Ο Καλλικράτης πήρε πίσω όλες σχεδόν τις αυτοδιοικητικές εξουσίες που είχαν δοθεί στις Νομαρχίες και στις Περιφέρειες, μην αναγνωρίζοντας ακόμη ούτε καν δικαίωμα γνωμοδότησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 
    Ζωτικής σημασίας για την τοπική κοινωνία  Διευθύνσεις, όπως η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού, η Δ/νση Υδάτων, η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου, η Δ/νση Δασών, η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων, με όλες τις παλιές τους αρμοδιότητες, υπάγονται απευθείας στην Υπερπεριφέρεια της Πάτρας.  
    Ο διορισμένος Υπερπεριφερειάρχης θα αποφασίζει και θα διατάζει ερήμην και εν αγνοία των Περιφερειακών Συμβουλίων και της τοπικής κοινωνίας, εκτελώντας κατά το δοκούν άνωθεν και έξωθεν εντολές. Αυτό θα ισχύει και για τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και τις αδειοδοτήσεις φαραωνικής κλίμακας δημόσιων και ιδιωτικών έργων με καταλυτικές επιπτώσεις για έναν τόπο.  
    Ιδού ποιες είναι, όλες κι όλες, οι αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη και του Περιφερειακού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο 38527/2010 για τον Καλλικράτη:        


Αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη (¶ρθρο 159)
1. Ο περιφερειάρχης προασπίζει το δημόσιο συμφέρον, κατευθύνει την υλοποίηση του σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Ο περιφερειάρχης έχει επίσης τις κατωτέρω αρμοδιότητες:
α) εκδίδει όλες τις πράξεις μη κανονιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
β) εκτελεί τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής και της οικονομικής επιτροπής,
γ) συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της,
δ) εκπροσωπεί την περιφέρεια δικαστικώς και εξωδίκως,
ε) είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της περιφέρειας. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού της περιφέρειας εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου,
στ) διατάσσει την είσπραξη των εσόδων της περιφέρειας και αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού,
ι) υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η περιφέρεια, ια) συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, υπαλλήλους της περιφέρειας, υπάλληλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων της περιφέρειας, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. ιβ) συγκροτεί συλλογικά όργανα, εφόσον η συγκρότησή τους δεν ανατίθεται από το νόμο σε άλλα όργανα και
ιγ) μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, καθώς και να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή του σε προϊσταμένους υπηρεσιών της περιφέρειας, με εξαίρεση χρηματικά εντάλματα πληρωμών.
2. Ο περιφερειάρχης μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της περιφέρειας από την αναβολή λήψης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο περιφερειάρχης οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής.
3. Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα του περιφερειάρχη ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται με τα συμφέροντα της περιφέρειας, ο περιφερειάρχης υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από το περιφερειακό συμβούλιο. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
4. Ο περιφερειάρχης προσέρχεται μια φορά κατ’ έτος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτής, όπου παρουσιάζει τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων του περιφερειάρχη και της εκτελεστικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 185, συνοδευόμενο με τα πρακτικά της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου, την ετήσια έκθεση του περιφερειακού συμπαραστάτη, καθώς και την ετήσια έκθεση του οικείου ελεγκτή νομιμότητας για την περιφέρειά του. Ο ανωτέρω ετήσιος απολογισμός κοινοποιείται και στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Ο περιφερειάρχης παρουσιάζει τον προϋπολογισμό της περιφέρειας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετικές διατάξεις του Κανονισμού της.


Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου (¶ρθρο 163)
Το περιφερειακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του.To περιφερειακό συμβούλιο είναι αρμόδιο ιδίως για:
α) την έγκριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας,
β) την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία,
γ) την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού της περιφέρειας,
δ) την επιβολή τελών, εισφορών και δικαιωμάτων,
ε) την απαλλοτρίωση ακινήτων,
στ) την εκποίηση, ανταλλαγή και δωρεά ακινήτων, καθώς και τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων,
ζ) την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων,
η) τη σύναψη δανείων,
θ) την έγκριση του κανονισμού των εργασιών του, του κανονισμού των εργασιών της οικονομικής επιτροπής και των επιτροπών του άρθρου 164, καθώς και του οργανισμού των υπηρεσιών της περιφέρειας,
ι) την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της περιφέρειας, ια) το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων και προμηθειών, ιβ) τη σύσταση επιτροπών στις οποίες μεταβιβάζει αρμοδιότητές του κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου.

    Οι λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητες αυτές θεσμοθετούνται με τα δύο Προεδρικά Διατάγματα, το με αριθ. 139/ΦΕΚ 232/Α/27-12-2010 για τον Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και το με αριθ. 147/ΦΕΚ 240/Α/27-10-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
    Ύστερα απ’ όλα αυτά, θα πρέπει οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι να ξαναδούν τις λίστες των θεμάτων που έχουν ετοιμάσει και να αναρωτηθούν, εάν και κατά πόσον έχει πλέον νόημα να τα θέσουν. Κάποιοι, κυρίως αυτοί από τα άλλα νησιά, ενδεχομένως αναρωτηθούν εάν και κατά πόσον έχει νόημα η συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Οργάνου, γεγονός που κλιμακούμενο, ενδεχομένως να συμβάλει στην αυτοδιάλυση και αυτοκατάργηση του θεσμού…
    Για μια ακόμη φορά εμπαίζονται οι έλληνες πολίτες. Ο πολυδιαφημισμένος νέος θεσμός δεν αποκεντρώνει την εξουσία, αλλά τη συγκεντρώνει ακόμη περισσότερο στα χέρια αυτών που μας διοίκησαν τις τελευταίες δεκαετίες με τα γνωστά αποτελέσματα.
    Διότι τόσον η πολιτική όσον και τα συμφέροντα βολεύονται καλύτερα όταν η περιφέρεια δεν έχει λόγο και ρόλο.
    Οι έγκριτοι νομικοί που συμμετέχουν στις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, σίγουρα ασχολούνται με το θέμα και μακάρι να έχουν διαφορετική άποψη.  Μακάρι να διαψεύσουν όλες αυτές τις, εκ πρώτης όψεως, δυσάρεστες διαπιστώσεις.  


Σπύρος Α. Σαλβάνος
Πρόεδρος Δ. Σ.
«Περιβαλλοντική Παρέμβαση Η Αντινιώτη»


  
Τηλ.: 26610 58469, Φαξ: 26610 30410, Κιν.: 6944370039
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σπύρου Μουρίκη 3 - Τ.Κ: 49100 Κέρκυρα