Main Menu
  Home
  Palia Peritheia
  Palia Peritheia - Photo Gallery
  Antinioti
  Antinioti - Photo Gallery
  Environment
  Environment - Photo Gallery
  Culture
  Tourism
  Contact us
  Links
  News
  Greek Version

Previous Articles
A NEW THREAT HANGS OVER ANTINIOTI WETLAND
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η
ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΑ ΠΕΡΙΘΕΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΒΗΜΑ 12. 09. 2006
ANTINIOTI NATURA GR2230001
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ, ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΑΛΙΑ ΠΕΡΙΘΕΙΑ - ΛΕΗΛΑΣΙΑ   
              Full Article                                   25/7/2006 
 
ANTINIOTI NATURA GR2230001
 
 

GR2230001
Ονομασία
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΟΤΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

Έκταση
200

Γεωγραφική θέση
Γεωγραφικό μήκος: E 19° 52' 0'' Γεωγραφικό Πλάτος: N 39° 49' 0''

Υψόμετρα
Μέσο: 16 Μέγιστο: 32 Ελάχιστο: 0

Χαρακτηριστικά περιοχής
This wetland situated on the northern coast of the island of Kerkyra (Corfu) is important for the threatened species Lutra lutra as well as for the ecological balance in the area. In addition, the site is characterized by a variety of habitats, and human activities have not yet exerted much influence upon it. This is of great importance for an island like Kerkyra which shows great tourist development and great pressure due to building construction.

QUALITY
The wetland and the nearby habitats are kept in rather good condition. In the habitat class NO7 (Bogs, marshes, water fringed vegetation ) the reed thickets cover the extended areas (the majority of the cover percentage given).The protection and sustainable management of the site can contribute not only to the preservation of the wildlife but also to the economic development of the area (fishing, leisure activities, ecotourism). The greater the delays in establishing status of legal frame, the more the threats to the environment will increase. From the Other Important Species of Flora listed in section 3.3, the following taxa are included with motivation D, for the reasons mentioned below. Pancratium maritimum: A very attractive species which however in nowadays face the risk to extinct due to the different kind of human interference in its biotope (sandy beaches). Orchidaceae: Ophrys, and Orchis are attractive species with an interesting biology. The main interest of this site from a zoological point of view is focussed on the occurrence of the otter, Lutra lutra. Indeed, the local otter population although rather small, is among the two to three healthiest ones on Kerkyra island, and consequently needs particular attention. The two terrapin taxa of the site (Emys orbicularis and Mauremys caspica) are also important faunistic elements characteristic of the Mediterranean wetlands. These three animal taxa together with the colubrid snake Elaphe quatuorlineata and the fish Valencia hispanica and Aphanius fasciatus are listed in Annex II of the Directive 92/43/EEC (section 3.2). Besides these six Directive species, 10 non-bird vertebrate taxa recorded in this site are included in sections 3.3 and 3.4 as Other and Greek Important Species, respectively, all protected by the Bern Convention thus indicated by the C motivation. Apart from the frog Rana ridibunda and the marten Martes foina, these 10 taxa are also allocated the D motivation since they have fallen under one or two of the following three reasons: a) they are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981 (the only exceptions are the frog Rana epeirotica and the skink lizard Ablepharus kitaibelii), b) Rana epeirotica and the lizards Algyroides nigropunctatus and Podarcis taurica ionica are endemic to W or SW Balkans, and c) the frog Hyla arborea and the lizard Ablepharus kitaibelii are mentioned in the CORINE-Biotopes Project handbook. The biodiversity of this site is increasing because of the occurrence of an interesting avifauna including threatened waterfowl and birds of prey (e.g. Ardea purpurea and Circus aeruginosus). Generally speaking, this site seems to support a noteworthy lagoon fauna which, however, needs further study for clearer evaluation of its importance and for the selection of proper conservation and management measures in the area. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation C are protected by the Bern Convention. The invertebrate species listed in sections 3.3 and 3.4 with motivation D are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981, except Everes argiades which is included in the list of "Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe. Anthocharis damone and Pieris krueperi are also included in this list. Additionally, Heodes alciphron is included in the IUCN Red List. Pieris ergane is also included in the "Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates".Saturnia pyri is protected by the IUCN Red List and the European Red List of Globally Threatened Animals and Plants and it is included in the "Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates".

VULNERABILITY
The greatest threats to the site and its preservation come from: a) increasing of human habitation and tourist development, b) unorganised leisure activities, c) the unreasonable use of fertilizers and pesticides in nearby cultivated areas (e.g. olive groves), d) the lack of information to the local inhabitants about the importance of the wetland. Although, for the time being, the verified reasons for decline of the natural environment of this site have had small to moderate influence on the animal taxa, it could be said that increasing human activities will soon disturb this sensitive ecosystem. The building and banking up activities, as well as uncontrolled tipping of rubbish are the main reasons for the alteration of some species habitats (especially those of amphibians, semi-aquatic reptiles, birds and some mammals). Also, water pollution caused by pesticides used in the nearby olive groves and by waste from an adjacent olive-press should not be neglected. As far as the otter is concerned, it mainly suffers from an alteration of its habitat (due to fires in reed beds, illegal hunting, pollution, etc.). The existing plans for future intensification of tourist and water-culture activities within and around the area of the site, form serious threats to this delicate
ecosystem.

DESIGNATION


OWNERSHIP
Totally owned by the Public.

DOCUMENTATION
Economidou E. 1981. Meleti perivallontikon epiptoseon apo tin anaptyxi tis periochis Nisos (Kerkyra), Athina. (Study of the environmental influences from the development of the Nisos region (Kerkyra), Athens. (3.3, 4.2, 4.3). Gremillet X. 1992. Limni Antinioti (Acharavi), Kerkyra. Eis: Katagrafi ton Ellinikon Ygrotopon. Mouseio Goulandri Physikis Istorias, E.K.B.Y. [Lake Antinioti (Acharavi), Kerkyra. In: Inventory of the Greek Wetlands. The Goulandris Naural History Museum. Greek Wetland Centre (ed.)]. Thessaloniki. (3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3).

Hanger M. 1984. Some reptiles of Corfu. Brit. Herp. Soc. Bull. 10: 39-42. (3.2, 3.3, 3.4).

Bern Convention (Appendices II & III). (3.3, 3.4, 4.2). Proedriko Diatagma (Presidential Decree) 67/1981. (3.3, 3.4, 4.2). CORINE-Biotopes Project. 1988. Technical Handbook. Vol.1. (3.3, 4.2). Arnold E.N., Burton J.A.& D.W. Ovenden. 1978. A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. Collins, London. (4.2).
Economidis P.S. 1991. Checklist of freshwater fishes of Greece. Hellenic Society for the Protection of Nature, Athens. (3.2, 4.2).
Chondropoulos B.P. 1986. A checklist of the Greek reptiles. I. The lizards. Amphibia Reptilia 7: 217-235. (3.3, 3.4, 4.2). Chondropoulos B.P. 1989. A checklist of the Greek reptiles. II. The snakes. Herpetozoa, 2: 3-36. (3.2, 3.3).

Schneider H. & Haxhiu I. 1992. The distribution of the Epeirus frog (Rana epeirotica) in Albania. Amphibia-Reptilia 13: 293-295. (3.4, 4.2).

Handrinos G. 1992. Poulia [Birds]. In: The Red Data Book of Threatened Vertebrates of Greece, pp. 123-243. M. Karandeinos (coord.). Hellenic Zoological Society and Hellenic Ornithological Society (eds.). Thymeli Publ., Athens. (4.2).

Ahnelt H. 1991. A new species of Knipowitchia (Teleostei: Gobiidae) from Corfu, Western Greece. Ichthyol. Explor. Freshwaters 2(3): 265-272. (3.4).
Economidis P.S. & P.J. Miller. 1990. Systematics of freshwater Gobies from Greece (Teleostei: Gobiidae) J. Zool. Lodon. 211: 125-170. (3.4).

Oliva O. 1965. Zur Vorkommen von Valencia hispanica (Val., 1846) aus Korfu. Bonn. Zool. Beitr. 16: 308-315. (3.2)

Sauvage H.E. 1880. Note sur quelques poissons recuillis par M. Letourneux an Epire, a Corfou et dans le lac Mazeotis. Bull. Soc. Philom., Paris 4: 211-215. (3.2)

Economidis P.S. 1992. Psaria [Fish]. In: The Red Data Book of Threatened Vertebrates of Greece, pp. 41-81. M. Karandeinos (coord.). Hellenic Zoological Society and Hellenic Ornithological Society (eds.). Thymeli Publ., Athens. (3.2, 3.3, 3.4, 4.2).

Zalidis Ch. G. & Mantzavelas A.L. (coord.). 1994. Apografi ton Ellinikon Ygrotopon os fysikon poron (Proti prosengisi). Elliniko Kentro Viotopon -Ygrotopon (E.K.V.Y.).[Inventory of the Greek Wetlands as natural ressources (First approximation). Greek Center of Biotopes-Wetlands]. (3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3).
Taglianti A.V. 1980. Nouvelles donees sur la systematique et la repartition geographique des Coleopters Carabiques cavernicoles et endoges du Proche-Orient (Coleoptera, Carabidae). Mem. Biospeol. 7: 163-172. (3.3, 3.4).
Wittmer W. 1974. Zur Kenntnis der Gattung Malthinus Latr. II. (Col. Cantharidae). Ent. Arb. Mus. Frey 25: 358-427. (3.3, 3.4).
Pardo-Alcaide A. 1973. Notas sobre Malachiidae VIII-X (Coleoptera). Eos 49: 233-245. (3.3, 3.4).
Hicker R. 1930. Coleoptera, Cantharidae. In: M.Beier: Zoologische Forschungsreise nach den Jonischen Inseln und dem Peloponnes. Sb. Akad. Wiss. Wien 139: 137-142. (3.3, 3.4).
Pace R. 1983b. Studio su alcune specie ionico-balkaniche di Leptotyphlinae. Ann. Naturh. Mus. Wien 84/B: 449-461. (3.3, 3.4).
Sahlberg J. 1903b. Coleoperum corcyraeorum. Ofversigt af Finska Vetenskaps Societetens Forhandlingar 45: 1-87. (3.3, 3.4).
Coiffait H. 1980. Le genre Micrillus Raffray (Coleopteres Staphylinidae Paederinae). Nouv. Rev. Ent. 10(2): 143-157. (3.3, 3.4).
Guglielmi A. & G. Platia 1985. Contributo alla conoscenza degli Elateridi di Grecia e Turchia (Coleoptera). Fragm. Entomol. Roma 18(1): 169-224. (3.3, 3.4).
Sahlberg J. 1903a. Coleoptera mediterranea et ross-asiatica nova vel minus cognita itineribus annis. 1895-1896 et 1899. II. Oefv. Finska Vetensk. Soc. Forh. 45(10): 1-40. (3.3, 3.4).
Kuehnelt W. 1965. Tenebrionidae. In: A.Kanellis: Catalogous Faune Graeciae. Pars 1. To Wuno 1965, pp.1-60. (3.3, 3.4).
Reitter E. 1905. Sechzehn neue Coleopteren aus der palaearktischen Fauna. Wien. ent. Z. 24: 241-251. (3.3, 3.4). Ardoin P. 1976. Tenebrionidae recoltes par Monsieur M.Cerruti dans diverses iles Grecques (Coleoptera). Fragm. Ent. 12(1): 69-79. (3.3, 3.4).
Koch C. 1944-1948. Die Tenebrioniden Kretas. Mit. Munchen ent. Ges. 34: 255-386. (3.3, 3.4).
Holdhaus K. 1908. Kritisches Verzeichnis der Pselaphiden und Scydmaeniden der Jonischen Inseln. (Col.). Deutsh. Ent. Zeitschr. 1908(1): 17-31. (3.3, 3.4).
Reitter E. 1884. Resultate einer coleopterologischen Sammel-Campagne wahrend den Monaten Februar bis April 1883 auf den ionischen Inseln. Deutsch. Ent. Zeitschr. 28(1): 101-122. (3.3, 3.4).
D'Orchymont A. 1941. Nouvelles notes sur quelques Ochthebius palearctiques du sous-genre Asiobates (Coleoptera, Hydraenidae). Bull. Mus. Roy. Hist. Nat. Belgique 17(8): 1-23. (3.3, 3.4).
Gueorguiev V.B. 1977. Contribution a l'etude des Coleopteres Hydrocanthares (Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae et Gyrinidae) de la Peninsule Balkanique. Acta Entom. Mus. Natn.Pragae 39: 309-317. (3.3, 3.4).
Coiffait H. 1968. Mission de printemps 1967 en Grece. Staphylinidae avec une etude sur les Sipalia de Grece. Biol. Gallo-Hellen. 1(2): 93-109. (3.3, 3.4).
Brenske E. & E. Reitter 1884. Neuer Beitrag zur Kaferfauna Griechenlands. Bt. Ent. Z. 28(1): 17-100. (3.3, 3.4). Apfelbeck V. 1921. Fauna insectorum balcanica VIII. Zur Kenntnis des balkanischen Curculioniden (Col.). Revision der Gattungen Polydrosus Germ. und Sciaphobus Dan. Glasnik. zem. Mus. Bosn. 38: 49-72. (3.3, 3.4).
Thery A. 1928. Note sur Sphenoptera chrysostoma C.et G. (Col., Buprestidae). Bull. Soc. ent. Fr. 1928(3): 43-44. (3.3, 3.4).
Berti N. & Daccordi M. 1974. Les Cyrtonastes (Col. Chrys., Chrysomelinae) (2e partie). Ann. Soc. Ent. Fr. 10(4): 853-864. (3.3, 3.4).
Verhoeff K.W. 1901a. Uber palaarktischen Isopoden (5. Aufsatz). Zool. Anz. 24: 135-149. (3.3, 3.4).
Verhoeff K.W. 1901b. Uber palaarktischen Isopoden (7. Aufsatz). Zool. Anz. 24: 403-408. (3.3, 3.4).
Schmalfuss H. 1985. Zwei bemerkenswerte neue Landisopoden-Arten von der griechischen Insel Paxi. Stuttg. Beitr. Naturk. 380: 1-11. (3.3, 3.4).
Schmalfuss H. 1990. Die Landisopoden (Oniscidea) Griechenlands. 11. Beitrag: Gattung Chaetophiloscia (Philosciidae). Rev. suisse Zool. 97(1): 169-193. (3.3, 3.4).
Strouhal H. 1956. Zoologische Studien in West-Griechenland. VI. Teil Isopoda terrestria II. Armadillidiidae, Amadillidae. Sitz.-Ber. osterr. Akad. Wiss., mat.-nat. Kl., Abt1 165: 585-618. (3.3, 3.4).
Schmalfuss H. 1988/89. Die Land-Isopoden (Oniscidea) Griechenlands. 10. Beitrag: Gattung Trichodillidium g.n. (Armadillidiidae). Sitz.-Ber. Osterr. Akad. Wiss., Math.-nat. Kl., Abt. 1 197: 207-214. (3.3, 3.4).
Strouhal H. 1936b. Die Landasseln der Inseln Korfu, Levkas und Kephalonia. Acta Inst. Mus. zool. Athen 1: 53-111. (3.3, 3.4).
Strouhal H. 1966. Ein weiterer Beitrag zur Susswasser- und Landasselfauna Korfus. Mit einem Anhang: Eine neue Asellus coxalis-Subspezies von Zante. Sitz.-Ber. osterr. Akad. Wiss., math.-nat.Kl., Abt. 1 175: 257-315. (3.3, 3.4). Dollfus A. 1896. Land-Isopoden der Balkanregion (Bosnien, Hercegovina, Serbien und Insel Korfu) im Landesmuseum zu Sarajevo. Wiss. Mitt. Bosnien 4: 583-586. (3.3, 3.4).
Werner F. 1929. Reptilia, Amphibia, Orthoptera, Embidaria und Scorpiones. In: M.Beier, Zoologische Forschungreise nach den Jonischen Inseln und dem Peloponnes. Sber. Akad. Wiss. Wien(1) 138: 471-485. (3.3, 3.4).
Werner F. 1902. Beitrage zur Kenntnis der Orthopterenfauna Griechenlands. Berl. ent. Z. 47: 111-118. (3.3, 3.4). Kaltenbach A. 1967. Mantodea und Saltatoria aus Griechenland. Annl. Naturh. Mus. Wien 70: 183-199. (3.3, 3.4). Boudou-Saltet P. 1972. Les Dolichopodes (Orth.Thaph.) de Grece.V.Deux nouvelles especes: Dolichopoda naxia et D.steriotisi. Biologia Gallo-Hellenica 4: 99-108. (3.3, 3.4).
Derry A. 1984. Annual exhibition of Society. Proc. Br. Ent. Nat. Hist. Soc. 17: 15. (3.3, 3.4).
Willemse L. 1981. More about the distribution of Rhopalocera in Greece/Lepidoptera. Ent. Ber. Amst. 41: 41-48. (3.3, 3.4).
Staudinger O. 1870. Beitrag zur Lepidopterenfauna Griechenlands. Horae Soc. Ent. Ross. 7: 3-304. (3.2, 3.3, 3.4). Norris F. 1891. Notes on Rhopalocera in Korfu. Entomologist 24: 179-180. (3.3, 3.4).
Koutsaftikis A. 1974. (3.3, 3.4).
Baldock D. 1989. Annual exhibition of Society. Br. J. Ent. Nat.Hist. 2: 42. (3.3, 3.4). Kostler W. 1991. Entomologische Reiseeindrucke von der Insel Korfu (Griechenland). Galathea 7: 100-104. (3.3, 3.4).
Rebel H. 1910. Beitrag zur Lepidopterenfauna der Jonischen Inseln. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 60: 418-431. (3.2, 3.3, 3.4).
Baldock D. & R. Bretherton 1981. Butterflies in Corfu (Kerkyra) in late August, 1980, with a provisional list of all species known from it. Proc. Trans. Br. Ent. Nat. Hist. Soc. 14: 8-10. (3.3, 3.4).
Showler A. 1984. Further records of spring butterflies in Corfu. Proc. Br. Ent. Nat. Hist. Soc. 17: 30. (3.3, 3.4).
Koomen P., van Helsdingen P.J. 1993. "Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates". Council of Europe, T-PVS (93) 43, 74pp. (4.2).
Heath J. 1981. Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe. Nature and environment No 23, 157pp. (4.2). I
UCN Conservation Monitoring Centre. 1988. 1988 IUCN Red List of Threatened Animals. IUCN, 154pp.(4.2).
2004, ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Tel.: 0030 26610 58469, Fax: 0030 26610 30410, Mobile: 0030 6944370039
Postal Address: 3, Spyrou Mouriki Str. - 49100 Corfu