Μας εμπαίζει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 SXOLEIO                                                                                   Του Σπύρου Α. Σαλβάνου

Πέτυχε ως φαίνεται ασκώντας καθήκοντα Αντιδημάρχου καθαριότητας ο νεαρός δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, κ. Νίκος Αναστασόπουλος, έκανε «αόρατα» τα απορρίμματα στην Κέρκυρα, και ο Δήμαρχος, κ. Κώστας Νικολούζος, τον αναβάθμισε σε Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Ομολογουμένως δεν τον παρακολουθούμε στην άσκηση των νέων του καθηκόντων και συνεπώς δεν μπορούμε να έχουμε άποψη για τις επιμέρους ικανότητες του.

Εδώ επιχειρείται μόνον η ανάδειξη της πλημμελούς διαχείρισης από τον ίδιο, με ενδεχόμενο δόλο, μιας «καυτής πατάτας»  – ίσως  να υπάρχουν κι άλλες – που  του κληροδότησε ο προκάτοχός του.

Πρόκειται για την από δεκαετίας(!) καταπάτηση μέρους της πλατείας, του «Φόρου» του ιστορικού διατηρητέου μνημείου, Παλιά Περίθεια, με την ανοχή και με προφανή δόλο των ιθυνόντων των Δήμων Θιναλίων και Κέρκυρας.

Σίγουρα ο νέος Αντιδήμαρχος θορυβήθηκε ανοίγοντας τον ογκώδη φάκελο με τα συσσωρευμένα έγγραφα, δημοσιεύματα κ.λπ. και σίγουρα δεν είναι δυνατόν να διέφυγαν της προσοχής του οι δύο σχετικές εισηγήσεις «καταπέλτης» του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Κέρκυρας, που βάζουν στο κάδρο των υπαίτιων για τη σκόπιμη συνεχιζόμενη ανοχή τής εν λόγω αυθαιρεσίας εις βάρος των συμφερόντων του ίδιου του Δήμου, όχι μόνον τις Τεχνικές Υπηρεσίες, αλλά και τον ίδιο το Δήμαρχο.

Ενδεχομένως να αγνοεί ο κ. Αναστασόπουλος μόνον την προσφάτως υποβληθείσα σχετική ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ, στην οποία μάλιστα έχουν ενσωματωθεί αυτούσια αυθεντικά αποσπάσματα των εν λόγω δύο εισηγήσεων.

Στη Μήνυση, λοιπόν, αδιαμφισβήτητο αποδεικτικό στοιχείο για την κυριότητα του Δήμου στο εν λόγω καταπατημένο τμήμα της πλατείας, αποτελεί, μεταξύ άλλων, η αναφορά στα σχετικά έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την προγενέστερη, επί σειρά ετών, μίσθωση από το Δήμο Θιναλίων του ίδιου αυτού χώρου σε ιδιοκτήτη όμορης ταβέρνας, ενώ λίγο πιο κάτω αναφέρεται, επί λέξει:

«Επί Δημαρχίας Σπ. Βάρελη, όχι μόνον δεν επεδίωξαν να εισπράξουν και από τον Θ. Σ. τα αντίστοιχα οφειλόμενα τέλη, αλλά αντιθέτως, με τη βούλα του Δήμου Θιναλίων, ο συγκεκριμένος χώρος «μεταβιβάστηκε» ντε φάκτο στον ίδιο, κατά πλήρη κυριότητα και νομή».

Σημειώνουμε ότι η «μεταβίβαση» είχε γίνει με μια απλή βεβαίωση (αριθ. 229/23-08-2006) του τότε Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Περιθείας, Β. Σ., γεγονός που έχει καταγγελθεί επανειλημμένως μέσω του Τύπου και σχετικών Αναφορών, αλλά ουδείς εκ των υπευθύνων του Δήμου Κέρκυρας έκανε κάτι, ενώ στη Μήνυση επισημαίνεται επίσης ότι «Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών δόλια αποφεύγει να αποκαταστήσει τη νομιμότητα στον ιστορικό κοινόχρηστο χώρο της πλατείας».

– Ποιεί τη νήσσαν, να προσθέσουμε εμείς, μη λαμβάνοντας υπόψη, εκτός των άλλων, ούτε την από 21. 02. 2012 σχετική απόφαση του τοπικού Συμβουλίου Περιθείας, με την οποία επιβεβαιώνεται η καταπάτηση.

Δόλια  εννοείται, θεωρείται η σχετική σκόπιμη απραξία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  με «Χαρακτηριστικό του υφιστάμενου δόλου», όπως αναφέρεται στην εν λόγω Μήνυση, την από 5 Μαρτίου 2014, μη ληφθείσα σκοπίμως υπόψη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Κέρκυρας, σε απάντηση στο αριθ. πρωτ. 6294/5-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών που τους συνιστά ότι:

«Κρίσιμα έγγραφα που θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη αποτελούν α) το υπ΄αριθ. πρωτ. 1959/26-8-1997 έγγραφο του τότε Δημάρχου Θιναλίων, που αποτελεί νόμιμο διοικητικό έγγραφο, β) Τα γραμμάτια είσπραξης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου των ετών 1996, 1997 και 1998, γ) την από 21-02-2012 απόφαση του τοπικού συμβουλίου Περιθείας. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, σε συσχετισμό με τα άνω έγγραφα και το από Νοέμβριο 1984 τοπογραφικό διάγραμμα του τεχνολόγου πολ. Μηχανικού Σταύρου Συριώτη, επειδή σ΄ αυτό αποτυπώνεται τμήμα της πλατείας και επειδή συντάχθηκε  σε ανύποπτο χρόνο κ.λπ. …Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσουν αεροφωτογραφίες … για να διαπιστωθεί το ακριβές εμβαδόν της πλατείας, να εντοπιστούν οι καταπατήσεις που έγιναν μέχρι και σήμερα και να επιβληθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στους καταπατητές τα προβλεπόμενα πρόστιμα για την αυθαίρετη κατάληψη του δημοτικού χώρου».

«Παρά ταύτα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών δόλια δεν έπραξε κάτι», αναφέρεται στη Μήνυση, συνεχίζοντας ότι:

«Στις 24-09-2014 ο Νομικός σύμβουλος του Δήμου Κέρκυρας  απέστειλε στον κ. Δήμαρχο Κέρκυρας, στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κέρκυρας, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και άλλο έγγραφο (λόγω της σκόπιμης κωλυσιεργίας τους) για να διενεργήσουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου αυτοψία, πλην όμως και πάλι ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ δεν έγινε μέχρι και σήμερα απολύτως τίποτα».

Η μήνυση καταλήγει με τη διαπίστωση ότι «δεν ίδρωσε το αυτί του σημερινού Δημάρχου Κώστα Νικολούζου όταν λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, τού είχε κατ΄ ιδίαν ζητηθεί να αποκαταστήσει τη νομιμότητα στο ιστορικό χωριό. Ενώ χαρακτηριστική ήταν η αμηχανία του στο σχετικό ερώτημα, αν γνώριζε τα περί ενδεχόμενης κουμπαριάς μεταξύ του καταπατητή και του τότε (αλλά και τώρα) κραταιού Αντιδημάρχου Κώστα Παυλίδη… Όμως και πάλι μέχρι σήμερα δόλια δε έχει γίνει απολύτως τίποτα».

Τέλος η Μήνυση κάνει αναφορά στο άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει την τιμωρία των Δημοσίων Λειτουργών για παράβαση καθήκοντος, όχι μόνον για τις παράνομες πράξεις τους, αλλά και για τις δόλιες παραλήψεις τους.

Αυτά, και πολλά άλλα σχετικά, θεωρήσαμε ότι έλαβε υπόψη του ο νέος Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών, όταν εντελώς απροσδόκητα είδαμε ως 14ο  θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης του περασμένου  Οκτωβρίου τη  «Συζήτηση και λήψη Αποφάσεως περί οριοθέτησης κοινόχρηστης πλατείας  «Φόρου»  Άνω Περίθειας,  Τ.Κ. Περίθειας της  Δ.Ε. Θιναλίων – Διοικητική αποβολή (Εισηγητής κ. Ν. Αναστασόπουλος)».

Περιέργως, όμως, ήδη στην αρχή της συνεδρίασης, έσπευσε ο ίδιος να αποσύρει το θέμα, αναβάλλοντάς το προκειμένου, όπως είπε, να γνωμοδοτήσει πρώτα το τοπικό συμβούλιο Περιθείας.

Κι εκεί που οι πιο υποψιασμένοι πιστεύαμε ότι το θέμα δε θα ξαναερχόταν για συζήτηση το ‘βαλε εκ νέου την περασμένη Δευτέρα 23η Νοεμβρίου, για να το αποσύρει και πάλι επειδή, όπως ισχυρίστηκε,  θα ‘θελε πρώτα να βρει δήθεν τις εισηγήσεις του Νομικού Συμβούλου…

Μας εμπαίζει και υποτιμά εν προκειμένω τη νοημοσύνη μας ο νεαρός Αντιδήμαρχος κ. Ν. Αναστασόπουλος, προσπαθώντας με ενδεχόμενες εντολές άνωθεν και έξωθεν, αλλά και με στημένες μαϊμουδιές, να θολώσει περισσότερο τα νερά, κάνοντας λόγο π. χ. για «οριοθέτηση» της πλατείας και για συμφωνία εμπλεκομένων…

Είναι γεγονός ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή, όντας μόνον ενάμισι χρόνο στην εξουσία, έχει αναλογικά και λιγότερη ευθύνη από της προηγούμενες. Όμως σημασία έχει το ότι επί των ημερών της η ωρίμανση της υπόθεσης ξεπέρασε τα όρια της σήψης και όζει πλέον επικίνδυνα, πράγμα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.  

 

 

Comments are closed.