Η Καταπάτηση της Πλατείας της Παλιάς Περίθειας – o Δήμαρχος γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του και τη γνωμοδότηση του Νομικού του Συμβούλου

Perithia-300x188ΠΟΙΟΣ ΔΙΟΙΚΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΗΜΟ; 

Δείτε ένα πόσπασμα από το προηγούμενο άρθρο μας με τίτλο «Η Αριστερή μας Δημοτική Αρχή», σχετικά με τις γέφυρες διαπλοκής από τους Κοποδιστριακούς Δήμους στο Δήμο Κέρκυρας: «κραυγαλέο παράδειγμα η καταπάτηση του μισού Φόρου, της μισής πλατείας δηλαδή, του  Ιστορικού Διατηρητέου Μνημίου, Παλιά Περίθεια το έτος 2006 και επί (της εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσης) δημαρχίας Σπ. Βάρελη στο Δήμο Θιναλίων. Ανέχθηκαν εν συνεχεία την καταπάτηση – με την ανοχή του Δημάρχου κ. Ι.Τρεπεκλή, φυσικά – παρά τις επώνυμες καταγγελίες, οι αντιδήμαρχοι Δημοτικής Ενότητας Θιναλίων, του νεοσυσταθέντος Δήμου Κέρκυρας, αρχικά η κα. Φανή Τσιμπούλη και μετά η κα. Χριστίνα Μιχαλάκη. Και φυσικά δεν ίδρωσε το αυτί του σημερινού Δημάρχου κ. Κώστα Νικολούζου,  όταν λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, του ζητήσαμε να αποκαταστήσει την νομιμότητα στο ιστορικό χωρίο. Ενώ χαρακτηριστική  ήταν η αμηχανία του στο σχετικό μας ερώτημα αν γνώριζε τα περί ενδεχόμενης κουμπαριάς μεταξύ του καταπατητή και του τότε (αλλά και τώρα) κραταιού Αντιδημάρχου Κώστα Παυλίδη …»

Περί αυτού δείτε εδώ την από 24. 04. 2014, σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου, η οποία έχει ως εξής:

«Το αρ. 3 παρ. 12 νου ν. 2307/1995 προβλέπει τα εξής: Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 263/1968 (ΦΕΚ 12 Α), προκειμένου περί δημοτικών και κοινοτικών κτημάτων, συντάσσεται από τον δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Ύστερα από τα παραπάνω θα πρέπει να διενεργηθεί αυτοψία από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Κέρκυρας σε συνεργασία με τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Περιθείας, να συνταχθεί έκθεση αυτοψίας και τοπογραφικό όπου θα εμφαίνονται ακριβώς τα καταληφθέντα τμήματα, ώστε στη συνέχεια να υποβληθούν στο δημοτικό συμβούλιο και τον κ. Δήμαρχο για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων για την επί σειρά ετών αυθαίρετη κατάληψη-χρήση του δημοτικού χώρου. Κέρκυρα, 24-9-2014 Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Κέρκυρας».

Comments are closed.