Η «ΑΡΙΣΤΕΡΗ» ΜΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ Α. ΣΑΛΒΑΝΟΥ Σάββατο, 11 η ώρα, 9 Μαΐου του σωτηρίου (κατά Τσίπραν) έτους 2015, και λίγα μέτρα πριν την είσοδο της Μαρίνας Γουβιών, την μεγαλύτερη Μαρίνα της Ελλάδας, την πιο μεγάλη και πιο κερδοφόρα (Χειμώνα-Κ...